Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha (J 17,1-5) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
J17-01-05-Cirkev-I-osnova.pdf 2011
... i vás budou pronásledovat! (J 15,18-25) Petr Papež Janovo evangelium
2010
Co je to věčný život? (J 17,3) John Smith Janovo evangelium
2008
Poslední snídaně Páně (J 21,1-25) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2007
Proměněná nevěra (J 20,1-31) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ukřižování Pána (J 19,17-42) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Trpěl pod Pontským Pilátem (J 18,28-19,16) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Život apoštola Jana (J 18,15-16) Jan Suchý Janovo evangelium
2006
Dva zrádci a Pán (J 18,1-27) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Jednota křesťanů není volba (J 17,20-26) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ježíš se modlí za své učedníky (J 17,6-19) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Velekněžská modlitba (J 17,1-5) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Otec vás miluje (J 16,25-33) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Za okamžik mě zase spatříte (J 16,16-24) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
On Mě oslaví! (J 16,4-15) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Vy o Mně vydávejte svědectví (J 15,26-16,4) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Nenávist světa (J 15,18-25) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Toto vám přikazuji! (J 15,12-17) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Já jsem pravý vinný kmen (J 15,1-11) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Vaše srdce ať se nechvěje (J 14,22-31) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Ve jménu mém! (J 14,12-21) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Útěcha od Ježíše (J 14,1-11) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Nové přikázání (J 13,31-38) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Zrada! (J 13,21-30) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Komu umyješ nohy? (J 13,1-21) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006