Křestní shromáždění - open air (J 12,44-50) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Odpověď Řekům (J 12,20-50) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Pomazání v Betánii (J 12,1-19) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Vyvyšujte Spasitele! (J 3,1-36) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Vzkříšení Lazara (J 11,1-57) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Písmo musí platit! (J 10,22-42) Jan Suchý Janovo evangelium
2006
Ježíš je dobrý pastýř (J 10,1-21) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ježíš je světlo světa (J 8,12-30) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Mojžíš přikázal takové kamenovat - co říkáš ty? (J 8,1-11) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Proudy živé vody (J 7,37-53) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Náboženství proti Ježíšovi (J 7,14-36) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ježíš a jeho bratři (J 7,1-13) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Proč opustit Ježíše? (J 6,60-71) Jan Suchý Janovo evangelium
2006
Chléb z nebe (J 6,22-59) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ježíš prokazuje svoji moc (J 6,1-21) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Rozhovor se samařskou ženou (J 4,1-42) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Svědectví o Božím Synu (J 1,19-2,25) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Dívej se na Jeho slávu! (J 1,1-18) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006