Ježíš a jeho učedníci (Lk 6,12-19) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk06-12-19-osnova.pdf 2008
Pokrytecké náboženství (Lk 6,1-11) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk06-01-11-osnova.pdf 2008
Nové náboženství (Lk 5,27-39) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk05-27-39-osnova_0.pdf 2008
Odpuštění hříchů chromému (Lk 5,17-26) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk05-17-26-osnova_0.pdf 2008
Prostá víra (Lk 5,12-16) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk5-12-16-osnova.pdf 2008
Zázračný rybolov (Lk 5,1-11) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_14_5_1_11_osnova_0.pdf 2008
Nabitý den v Kafarnaum (Lk 4,31-44) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_13_4_31_44_osnova.pdf , L13-Lk04-31-44.pdf 2008
Kázání v Nazaretě (Lk 4,16-30) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_12_4_16_30_osnova_0.pdf , L12-Lk04-16-30_0.pdf 2008
Spasení na poslední chvíli (Lk 23,39-43) Andrew Stewart Lukášovo evangelium
2008
Jsi-li Boží Syn ... (Lk 4,1-15) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_11_4_1_15_osnova_0.pdf , L11-Lk04-01-15_0.pdf 2008
Toto je můj milovaný Syn! (Lk 3,15-38) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_10_3_15_38_osnova_0.pdf , L10-Lk03-16-38_0.pdf 2008
Hlas volajícího na poušti (Lk 3,1-15) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_09_3_1_15_osnova.pdf , L09-Lk03-01-15.pdf 2008
Dětství Ježíše Krista (Lk 2,21-52) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_08_2_21_52_osnova.pdf , L08-Lk02-21-52.pdf 2008
Narození Ježíše Krista (Lk 2,1-20) Jaroslav Kernal Narození Krista
Lk_07_2_1_20_osnova_0.pdf , L07-Lk02-01-20_0.pdf 2008
Narození Jana Křtitele (Lk 1,57-80) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
L06-Lk01-57-80.pdf , Lk06-1-57-80-osnova.pdf 2008
Mariin chvalozpěv (Lk 1,39-56) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_05_1_39_56_osnova.pdf , L05-Lk01-39-56.pdf 2008
Zvěstování Marii (Lk 1,26-38) Jaroslav Kernal Narození Krista
Lk_04_1_26_38_osnova.pdf , L04-Lk01-26-38.pdf 2008
Anděl oznamuje narození Jana (Lk 1,5-25) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk1-5-25-osnova.pdf 2008
Milovaný lékař Lukáš (Lk 1,1-4) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_01_1_1_4_osnova.pdf 2008
Proč otevíráme Lukáše? (Lk 1,1-4) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_00_osnova_0.pdf 2008