Jednota v Kristu (1Te 2,14-3,5) Jaroslav Kernal 1. Tesalonickým
2004
Společné zážitky (1Te 2,1-13) Derrick Holmes 1. Tesalonickým
2004
Moc evangelia (1Te 1,1-10) Jaroslav Kernal 1. Tesalonickým
2004
Oběť pro Ježíše (Mk 14,1-52) Jaroslav Kernal Markovo evangelium
2004