Výheň zkoušky (1Pt 4,12-14) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-12-14-osnova.pdf 2017
Čtyři důsledky vzkříšení (Zj 1,17-18) Pavel Borovanský Zjevení
zj1-17-18-osnova.pdf 2017
Nové přikázání vám dávám… (Ef 4,28-30) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-28-30-osnova.pdf 2017
Radost Božího služebníka (J 3,22-36) Jan Suchý Janovo evangelium
J03-22-36-osnova.pdf 2017
Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-11-osnova.pdf 2017
Musíte se znovu narodit (J 3,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium
J03-01-21-osnova.pdf 2017
Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14) Pavel Steiger Matoušovo evangelium
mt22-1-14-_osnova.pdf 2017
Nedávejte místa ďáblu (Ef 4,25-27) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-25-27-osnova.pdf 2017
Ježíš ti dává znamení (J 2,1-25) Jan Suchý Janovo evangelium
J2-1-25-osnova.pdf 2017
Láska je mocnější než hřích! (1Pt 4,7-10) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-7-10-osnova.pdf 2017
Nalezli jsme Ježíše! (J 1,19-51) Jan Suchý Janovo evangelium
J1-19-51-osnova.pdf 2017
Božská garderoba (Ef 4,20-24) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-22-24-osnova.pdf 2017
Vyučeni podle pravdy (Ef 4,20-21) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-20-21-osnova.pdf 2017
Bůh se dává poznat (J 1,1-18) Jan Suchý Janovo evangelium
J01-01-18-osnova.pdf 2017
Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-7-osnova.pdf 2017
Cesta za nadějí (Mt 2,1-12) Jan Suchý Matoušovo evangelium
mt2-1-12-osnova.pdf 2016
Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-3-6-osnova.pdf 2016
Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2) Jaroslav Kernal 1. Timoteovi
1tm2-1-2-osnova-ul.pdf 2016
Nežijte jako pohané! (Ef 4,17-20) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-17-20-osnova.pdf 2016
Nebuďte oddáni lidským vášním (1Pt 4,1-4) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-1-4-osnova.pdf 2016
Z něho roste celé tělo (Ef 4,14-16) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-14-16-osnova.pdf 2016
Pětinásobné ujištění spravedlnosti! (1Pt 3,17-22) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt3-17-22-osnova.pdf 2016
Smíření s Bohem (Ko 1,21-23) Daniel Adamovský Koloským
2016
Pro co žiješ? (3J 1-15) Jan Suchý 3. Janův
3j1-15-osnova.pdf 2016
Dospělost v Kristu (Ef 4,13-14) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-13-14-osnova.pdf 2016