Sola fide - Jedině vírou (Ef 2,8-9) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-8-9-osnova.pdf 2014
Život a světlo lidí I. (1Pt 2,4) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-4-osnova.pdf 2014
Sola gratia - Jedině milostí (Ef 2,8-10) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-8-10-osnova.pdf 2014
Důkaz pro nadcházející věky (Ef 2,7) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-7-osnova.pdf 2014
Nastala poslední hodina (1J 2,18-21) Jan Suchý 1. Janův
1j2-18-21-osnova.pdf 2014
Obráceni od zla k živému Bohu! (1Pt 2,1-3) Pavel Borovanský 1. Petrův
1Pt02-1-3-5osnova_11.pdf 2014
Posazeni v nebesích (Ef 2,6) Jaroslav Kernal Efezským
ef-2-6-ii-osnova.pdf 2014
Vzkříšeni s Kristem (Ef 2,6) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-6-i-osnova.pdf 2014
Sjednoceni s Kristem (Ef 2,5-6) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-5-6-osnova.pdf 2014
Oživeni spolu s Kristem (Ef 2,5) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-5-osnova.pdf 2014
Cizinci skrytí v Bohu (1Pt 1,1-25) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt01-1-25.pdf 2014
Závazek vykupující milosti, závazek synovství! (1Pt 1,17-19) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt1-17-19-osnova.pdf 2013
Zahrnuti milostí (Ef 1,8) Jaroslav Kernal Efezským
ef1-8-osnova.pdf 2013
Vykoupeni krví (Ef 1,7) Jaroslav Kernal Efezským
ef-1-7-ii-osnova.pdf 2014
Vůně evangelia (2K 2,14-17) Jan Suchý 2. Korintským
2012
Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
j1-9-14-osnova.pdf 2012
Kristovo narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal Izajáš
2011-Narozeni-z-panny-osnova.pdf 2011
Nejsme bezprizorní na cestě do slávy (2Pt 1,2-4) Pavel Borovanský 2. Petrův
2011
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským
02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011
Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha (J 17,1-5) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
J17-01-05-Cirkev-I-osnova.pdf 2011
On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25) Jaroslav Kernal Matoušovo evangelium
Mt01-18-23-osnova.pdf 2010
Nesnižujte bratra! (Jk 4,11-12) Jaroslav Kernal Jakubův
Jk4-11-12-osnova.pdf 2010
Kdo bude pozván? (Lk 14,1-14) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk14-01-14-osnova.pdf 2010
Nebezpečné povolání (Jk 3,1-2) Jaroslav Kernal Jakubův
2009
Kde je vaše víra? (Lk 8,22-25) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
2009