Hle, vše tvořím nové (Zj 21,1-22,5) Jaroslav Kernal Zjevení
2009
Víra se nedá schovat (Lk 8,1-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk08-01-21-osnova.pdf 2008
Ježíš a jeho učedníci (Lk 6,12-19) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk06-12-19-osnova.pdf 2008
O vytrvalosti ve zkouškách (Jk 1,1-4) Jaroslav Kernal Jakubův
2008
Jenom nové stvoření (Ga 6,11-18) Jaroslav Kernal Galatským
2007
Věrný spolupracovník (Tt 1,1) Jaroslav Kernal Titovi
2007
Co ještě zbývá? (Tt 1,5) Jaroslav Kernal Titovi
2007
Poslední snídaně Páně (J 21,1-25) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2007
Proměněná nevěra (J 20,1-31) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Toto vám přikazuji! (J 15,12-17) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Já jsem pravý vinný kmen (J 15,1-11) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Vaše srdce ať se nechvěje (J 14,22-31) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Ve jménu mém! (J 14,12-21) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Útěcha od Ježíše (J 14,1-11) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Nové přikázání (J 13,31-38) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Zrada! (J 13,21-30) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Komu umyješ nohy? (J 13,1-21) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Křestní shromáždění - open air (J 12,44-50) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Odpověď Řekům (J 12,20-50) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Pomazání v Betánii (J 12,1-19) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Vyvyšujte Spasitele! (J 3,1-36) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Vzkříšení Lazara (J 11,1-57) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Písmo musí platit! (J 10,22-42) Jan Suchý Janovo evangelium
2006
Ježíš je dobrý pastýř (J 10,1-21) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ježíš je světlo světa (J 8,12-30) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006