Milosrdný Bůh (Gn 1-50) Jaroslav Kernal Genesis
gn01-50-osnova.pdf 2013
Jenom dvě cesty (Ž 1,1-6) Daniel Adamovský Žalmy
2014
Zkoušky zbožných (Ž 73,1-28) Jaroslav Kernal Žalmy
z73-1-28-osnova.pdf 2014
Svatí buďte, neboť já jsem svatý (Lv 1-27) Jaroslav Kernal Leviticus
lv-1-27-osnova.pdf 2013
Hospodin, který vysvobozuje (Ex 1-40) Jaroslav Kernal Exodus
ex1-40-osnova.pdf 2013
Konec jedné éry (Gn 50,1-26) Jaroslav Kernal Genesis
gn50-1-26-osnova.pdf 2013
Jákobovo proroctví (Gn 49,1-33) Jaroslav Kernal Genesis
gn49-1-33-osnova.pdf 2013
Na sklonku života (Gn 48,1-22) Jaroslav Kernal Genesis
gn48-1-22-osnova.pdf 2013
Oddaný syn a věrný správce (Gn 46,31-47,31) Jaroslav Kernal Genesis
gn46-31-47-31-osnova_0.pdf 2013
Neboj se sestoupit do Egypta! (Gn 46,1-30) Jaroslav Kernal Genesis
gn46-1-30-osnova_0.pdf 2013
Usmíření bratrů (Gn 45,1-28) Jaroslav Kernal Genesis
gn45-1-28-osnova_0.pdf 2013
Boží výchova (Gn 43,1-44,34) Jaroslav Kernal Genesis
gn43-1-44-34-osnova_0.pdf 2013
Bůh zjevuje skryté věci (Gn 42,1-38) Jaroslav Kernal Genesis
gn42-1-38-osnova.pdf 2013
Hle, mistr snů přichází! (Gn 40,1-41,57) Jaroslav Kernal Genesis
gn40-1-41-57-osnova.pdf 2013
Věrnost Bohu a věrnost Boží (Gn 39,1-23) Jaroslav Kernal Genesis
gn39-1-23-osnova_0.pdf 2013
Boží soud a milost (Gn 38,1-30) Jaroslav Kernal Genesis
gn38-1-30-osnova_0.pdf 2013
Milovaný syn otrokem (Gn 37,1-36) Jaroslav Kernal Genesis
gn37-1-36-osnova.pdf 2012
Muž světa (Gn 36,1-43) Jaroslav Kernal Genesis
gn36-1-43-osnova.pdf 2012
Cesta bolesti a zármutku (Gn 35,8.16-29) Jaroslav Kernal Genesis
gn35-16-29_osnova.pdf 2012
Tvoje jméno bude Izrael (Gn 35,1-15) Jaroslav Kernal Genesis
gn35-1-15-osnova.pdf 2012
Jákobův útěk (Gn 28,1-22) Jaroslav Kernal Genesis
Gn28-1-22-osnova.pdf 2012
Izákovo požehnání (Gn 27,1-46) Jaroslav Kernal Genesis
Gn27-1-46-osnova.pdf 2012
Poučení od Izáka (Gn 26,1-35) Jaroslav Kernal Genesis
Gn26-1-35-osnova.pdf 2012
Jákoba jsem si zamiloval (Gn 25,19-34) Jaroslav Kernal Genesis
Gn25-19-34-osnova.pdf 2012
Abrahamova závěť (Gn 25,1-18) Jaroslav Kernal Genesis
Gn25-1-18-osnova.pdf 2012