Máme velkého Boha (Mal 1,6-11) Jaroslav Kernal Malachiáš
01Mame-velkeho-Boha-osnova.pdf 2011
Kdo je ten právě narozený Král? (Iz 9,1-6) Jaroslav Kernal Izajáš
Iz09-1-6-osnova.pdf 2009
Chvalte Hospodina (Ž 34,1-11) Petr Papež Žalmy
2009
Lest Gibeónců (Joz 9,1-27) Petr Papež Jozue
2008
Kdo smí být v Boží blízkosti - Ž 15,1-5 Andrew Stewart Žalmy
2008
Kde sedáváš a nad čím rozjímáš? (Ž 1,1-6) Jaroslav Kernal Žalmy
2008
Blahoslavený muž (Ž 1,1-6) Jaroslav Kernal Žalmy 2008
Bůh Nehemjášův (Neh 1-13) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Vnitřní obnova (Neh 13,4-31) Jan Suchý Nehemjáš
2005
Slavnost posvěcení (Neh 12,27-13,3) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Závazek evangelia (Neh 10,1-12,26) Jan Suchý Nehemjáš
2005
Modlitba pokání (Neh 9,1-37) Petr Papež Nehemjáš
2005
Probuďte se! (Neh 8,1-18) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Dotáhni to do konce! (Neh 6,15-7,72) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Pátá kolona (Neh 5,1-19) Petr Papež Nehemjáš
2005
Nepřátelé evangelia (Neh 3,33-4,17.6,1-19) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Služba na Božím díle (Neh 2,11-3,32) Jan Suchý Nehemjáš
2005
Modlitby Božího muže (Neh 1,1-2,10) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Modlitba, vyznání a opuštění hříchů (Ezd 9,1-10,44) Jan Suchý Ezdráš
2004
Odvaha víry (Ezd 8,1-36) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Dokončení chrámu (Ezd 6,1-22) Petr Papež Ezdráš
2004
Pokračování navzdory překážkám (Ezd 5,1-17) Jan Suchý Ezdráš
2004
Život plný problémů (Ezd 4,1-24) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Zahajovací slavnost (Ezd 3,1-13) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Zbytečná místa v Bibli? (Ezd 2,1-70) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004