Vítězství nad Ajem (Joz 8,1-35) Petr Papež Jozue
2008
Akánův hřích (Joz 7,1-26) Petr Papež Jozue
2008
Dobytí Jericha (Joz 6,1-27) Petr Papež Jozue
2008
Setkání s velitelem Hospodinova zástupu (Joz 5,13-15) Petr Papež Jozue
2008
Mezi Jordánem a Jerichem (Joz 5,1-12) Petr Papež Jozue
2008
Památník v Gilgálu (Joz 4,1-24) Petr Papež Jozue
2008
Boží Slovo se nevrátí s prázdnou (Iz 55,10-11) Jan Suchý Izajáš
2008
Opět suchou nohou! (Joz 3,1-17) Petr Papež Jozue
Joz3-1-17-osnova.pdf 2008
Víra nevěstky z Jericha (Joz 2,1-24) Petr Papež Jozue
Joz2-1-24-osnova.pdf 2008
Jděte do zaslíbené země (Joz 1,10-18) Petr Papež Jozue
Joz1-10-18-osnova.pdf 2008
Kdo povede Boží lid do zaslíbené země? (Joz 1,1-9) Petr Papež Jozue
Joz1-1-9-osnova.pdf 2008
Modlitby blahoslaveného (Ž 32,1-11) Petr Papež Žalmy
2008
Bůh promlouvá (Ž 19,1-15) Jan Suchý Žalmy
2008
Kdo smí být v Boží blízkosti - Ž 15,1-5 Andrew Stewart Žalmy
2008
Kde sedáváš a nad čím rozjímáš? (Ž 1,1-6) Jaroslav Kernal Žalmy
2008
Blahoslavený muž (Ž 1,1-6) Jaroslav Kernal Žalmy 2008
Učiním tě pečetním prstenem (Ag 2,20-23) Petr Papež Ageus
2007
Den Božího požehnání (Ag 2,10-19) Jaroslav Kernal Ageus
2007
Sláva tohoto domu bude větší než prvního (Ag 2,1-9) Petr Papež Ageus
2007
Vezměte si k srdci své cesty (Ag 1,1-15) Petr Papež Ageus
2007
Ageus - má nám co dát? - Ag 1-3 Petr Papež Ageus
2007
Bůh Nehemjášův (Neh 1-13) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Vnitřní obnova (Neh 13,4-31) Jan Suchý Nehemjáš
2005
Slavnost posvěcení (Neh 12,27-13,3) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Závazek evangelia (Neh 10,1-12,26) Jan Suchý Nehemjáš
2005