Modlitby Božího muže (Neh 1,1-2,10) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Modlitba, vyznání a opuštění hříchů (Ezd 9,1-10,44) Jan Suchý Ezdráš
2004
Odvaha víry (Ezd 8,1-36) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Dokončení chrámu (Ezd 6,1-22) Petr Papež Ezdráš
2004
Pokračování navzdory překážkám (Ezd 5,1-17) Jan Suchý Ezdráš
2004
Život plný problémů (Ezd 4,1-24) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Zahajovací slavnost (Ezd 3,1-13) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Zbytečná místa v Bibli? (Ezd 2,1-70) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Úvod do Ezdráše (Ezd 1,1-11) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004