Cesta za nadějí (Mt 2,1-12) Jan Suchý Matoušovo evangelium
mt2-1-12-osnova.pdf 2016
Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2) Jaroslav Kernal 1. Timoteovi
1tm2-1-2-osnova-ul.pdf 2016
Královské kněžstvo Pavel Steiger Církev
kralovske_knezstvo_osnova_ul.pdf 2016
Nutnost biblického rozlišování Daniel Adamovský Evangelium
2016
Boží vůle (2Pt 3,9) Pavel Steiger 2. Petrův
bozi-vule-2pt3-9-osnova.pdf 2016
Je vzkříšen! (Lk 24,1-12) Jan Suchý Lukášovo evangelium
lk24-1-12-osnova.pdf 2016
Věčný kněz podle melchisedechova řádu Pavel Steiger Církev
melchisedech-osnova.pdf 2016
Pokojný, tichý, Boha milující duch nového stvoření! (1Pt 3,3-4) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt3-3-4-osnova.pdf 2016
12. Priority starších Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
11. Služba starších III. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
10. Služba starších II. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
9. Služba starších I. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
8. Káznění starších. Různé služby ve sboru. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
7. Ustanovení biblicky kvalifikovaných starších Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
6. Kvalifikace starších II. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
5. Kvalifikace starších I. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
4. Užitek společného vedení skupinou pastýřů - mužů Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
3. Kristus používá skupinu podpastýřů Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
2. Církev je vedená nejvyšším Pastýřem Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
1. Nezbytnost biblického vedení Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
Vykoupeni krví (Ef 1,7) Jaroslav Kernal Efezským
ef-1-7-ii-osnova.pdf 2014
Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
j1-9-14-osnova.pdf 2012
Kristovo narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal Izajáš
2011-Narozeni-z-panny-osnova.pdf 2011
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským
02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011
Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14) Jaroslav Kernal Ozeáš
03Bible-je-pro-nas-naprosto-klicova-osnova.pdf 2011