Starší je pokorný služebník! (1Pt 5,1-4) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt5-1-4-osnova.pdf 2017
Čtyři důsledky vzkříšení (Zj 1,17-18) Pavel Borovanský Zjevení
zj1-17-18-osnova.pdf 2017
Cesta za nadějí (Mt 2,1-12) Jan Suchý Matoušovo evangelium
mt2-1-12-osnova.pdf 2016
Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2) Jaroslav Kernal 1. Timoteovi
1tm2-1-2-osnova-ul.pdf 2016
Královské kněžstvo Pavel Steiger Církev
kralovske_knezstvo_osnova_ul.pdf 2016
Nutnost biblického rozlišování Daniel Adamovský Evangelium
2016
Boží vůle (2Pt 3,9) Pavel Steiger 2. Petrův
bozi-vule-2pt3-9-osnova.pdf 2016
Je vzkříšen! (Lk 24,1-12) Jan Suchý Lukášovo evangelium
lk24-1-12-osnova.pdf 2016
Věčný kněz podle melchisedechova řádu Pavel Steiger Církev
melchisedech-osnova.pdf 2016
Pokojný, tichý, Boha milující duch nového stvoření! (1Pt 3,3-4) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt3-3-4-osnova.pdf 2016
12. Priority starších Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
11. Služba starších III. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
10. Služba starších II. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
9. Služba starších I. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
8. Káznění starších. Různé služby ve sboru. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
7. Ustanovení biblicky kvalifikovaných starších Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
6. Kvalifikace starších II. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
5. Kvalifikace starších I. Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
4. Užitek společného vedení skupinou pastýřů - mužů Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
3. Kristus používá skupinu podpastýřů Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
2. Církev je vedená nejvyšším Pastýřem Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
1. Nezbytnost biblického vedení Jaroslav Kernal Vedení církve
2014
Hle, Beránek Boží (J 1,29) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
jan1-29-osnova.pdf 2014
Vykoupeni krví (Ef 1,7) Jaroslav Kernal Efezským
ef-1-7-ii-osnova.pdf 2014
Schopný pastýř (Tt 1,9) Jaroslav Kernal Titovi
tt1-9-osnova.pdf 2013