Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
j1-9-14-osnova.pdf 2012
Pronásledovaná církev v Egyptě bratr Šimon Církev
2012
Milující starší (Tt 1,6) Jaroslav Kernal Titovi
tt1-6-osnova.pdf 2012
Kristovo narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal Izajáš
2011-Narozeni-z-panny-osnova.pdf 2011
Všemohoucí Bůh (Gn 17,1) Jaroslav Kernal Genesis
Gn17-01-osnova.pdf 2011
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským
02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011
Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14) Jaroslav Kernal Ozeáš
03Bible-je-pro-nas-naprosto-klicova-osnova.pdf 2011
Máme velkého Boha (Mal 1,6-11) Jaroslav Kernal Malachiáš
01Mame-velkeho-Boha-osnova.pdf 2011
Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha (J 17,1-5) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
J17-01-05-Cirkev-I-osnova.pdf 2011
On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25) Jaroslav Kernal Matoušovo evangelium
Mt01-18-23-osnova.pdf 2010
Kdo je ten právě narozený Král? (Iz 9,1-6) Jaroslav Kernal Izajáš
Iz09-1-6-osnova.pdf 2009
Boží správce, pevný v Božím Slově (Tt 1,7-9) Jaroslav Kernal Titovi
2007
Základní kvalifikace starších (Tt 1,6) Jaroslav Kernal Titovi
2007