Boží slovo přišlo ke kmeni Kimyal

Verze pro tiskVytvořit PDF

Strhující video o tom, jak lidé z malého kmene v Indonésii přijali překlad Nového zákona do svého jazyka.

Několik údajů:

Kmen Kimyal, Východní vrchovina Západní Papua, Indonésie, jazykem Kimyal mluví cca 4000 lidí.

1963 - Phil & Phyliss Mastersovi – první misionáři, kteří se dostali ke Kimyalům a zústali s nimi

1968 - Phil a další misionář Stan Dale zabiti a snědeni kanibaly ze sousedního kmene Yale. Misie skončlia - všichni misionáři odešli. Misionář, který pracoval s jedním ze sousedních kmenů, ale Kimyaly několikrát navštívil a povzbuzoval misijní společnosti k vyslání misionářů.

1969-72 - Uvěřili první Kimyalové a poté byli vysláni misionáři. Učili se jazyk, zvěstovali evangelium a modlili se.

90. léta 20. století - přeloženy části Nového zákona do jazyka Kimyal.

2010 - Nový zákon přeložen do jazyka kmene Kimyal

Malé srovnání:

Kmen Čechů a Moravanů

kolem 8. st. po Kr. – první misionáři ze západní Evropy (tzv. iroskotská misie)

9. st. po Kr. – první překlad (pravděpodobně celého) Písma do národního jazyka - misionáři z Tesaloniky, Konstantin a Metoděj

Do 16. st. – další 4 překlady celé Bible z latiny, 1596 jednosvazkové vydání Bible kralické (překlad z původních jazyků)

Do r. 2011 – celkem nejméně 18 překladů celé Bible + dalších 8 překladů Nového zákona

Boží slovo říká:

  • Můj lid zajde, protože odmítá poznání. (Oz 4:6)
  • Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. (J 12:48)
  • Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k tomu také byli určeni. (1 Pt 2:8)

  • Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Mk 1,15)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer