2008

Název Typ Kazatel Rok
Jak naložíte s Božím Slovem? Zamyšlení 2008
Blahoslavený, kdo vytrvá i v pokušení - Jk 1,12-18 Audio Jaroslav Kernal 2008
Proč otevíráme Lukáše? - Lk 1,1-4 Audio Jaroslav Kernal 2008
Milovaný lékař Lukáš - Lk 1,1-4 Audio Jaroslav Kernal 2008
Anděl oznamuje narození Jana - Lk 1,5-25 Audio Jaroslav Kernal 2008
Zvěstování Marii - Lk 1,26-38 Audio Jaroslav Kernal 2008
Mariin chvalozpěv - Lk 1,39-56 Audio Jaroslav Kernal 2008
Narození Jana Křtitele - Lk 1,57-80 Audio Jaroslav Kernal 2008
Dětství Ježíše Krista - Lk 2,21-52 Audio Jaroslav Kernal 2008
Hlas volajícího na poušti - Lk 3,1-15 Audio Jaroslav Kernal 2008
Toto je můj milovaný Syn! - Lk 3,15-38 Audio Jaroslav Kernal 2008
Odpuštění hříchů chromému - Lk 5,17-26 Audio Jaroslav Kernal 2008
Jsi-li Boží Syn ... - Lk 4,1-15 Audio Jaroslav Kernal 2008
Zázračný rybolov - Lk 5,1-11 Audio Jaroslav Kernal 2008
Víra se nedá schovat - Lk 8,1-21 Audio Jaroslav Kernal 2008
Kdo ho bude milovat více? - Lk 7,36-50 Audio Jaroslav Kernal 2008
Lest Gibeónců - Joz 9,1-27 Audio Petr Papež 2008
Na co jste se přišli podívat? - Lk 7,18-35 Audio Jaroslav Kernal 2008
Dotek Ježíše - Lk 7,11-17 Audio Jaroslav Kernal 2008
Tak velikou víru ... - Lk 7,1-10 Audio Jaroslav Kernal 2008
Vítězství nad Ajem - Joz 8,1-35 Audio Petr Papež 2008
Jsi skutečně křesťan? - Lk 6,43-49 Audio Jaroslav Kernal 2008
Kam chceš dojít? - Lk 6,39-42 Audio Jaroslav Kernal 2008
Opravdová zbožnost - Jk 1,19-26 Audio Jaroslav Kernal 2008
Akánův hřích - Joz 7,1-26 Audio Petr Papež 2008
Dobytí Jericha - Joz 6,1-27 Audio Petr Papež 2008
Jděte do zaslíbené země - Joz 1,10-18 Audio Petr Papež 2008
Víra nevěstky z Jericha - Joz 2,1-24 Audio Petr Papež 2008
Opět suchou nohou! - Joz 3,1-17 Audio Petr Papež 2008
Spasení na poslední chvíli - Lk 23,39-43 Audio Andrew Stewart 2008

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer