2011

Název Typ Kazatel Rok
Modlit se jako Ježíš - Lk 22,33-46 Audio Jaroslav Kernal 2011
A já jsem za tebe prosil ... - Lk 22,31-32 Audio Jaroslav Kernal 2011
Petrova zrada - Lk 22,47-62 Audio Jaroslav Kernal 2011
Vysmívaný král - Lk 23,1-12 Audio Jaroslav Kernal 2011
Pomíjivost života - Jk 4,13-17 Audio Jaroslav Kernal 2011
Boží slovo vítězí nad pokušením - Lk 4,1-15 Audio Jaroslav Kernal 2011
Modlářství nebo Kristus - co je tvým zdrojem? - Ž 63 Audio Marcus Denny 2011
Zástupná oběť za naše hříchy - Lk 23,13-31 Audio Jaroslav Kernal 2011
Spasení na poslední chvíli - Lk 23,32-43 Audio Jaroslav Kernal 2011
Bezprostřední důsledky kříže - Lk 23,44-54 Audio Jaroslav Kernal 2011
Pomíjivost světa - Jk 5,1-6 Audio Jaroslav Kernal 2011
Koho hledáte? - Lk 23,55-24,12 Audio Jaroslav Kernal 2011
Zbytečná otázka - Lk 22,63-71 Audio Jaroslav Kernal 2011
Svědectví o Kristu - Lk 24,13-27 Audio Jaroslav Kernal 2011
Což nám srdce nehořela? - Lk 24,28-32 Audio Jaroslav Kernal 2011
Samou radostí nemohli uvěřit - Lk 24,33-45 Audio Jaroslav Kernal 2011
Naděje evangelia - 2 Tm 1,8-12 Audio Jan Suchý 2011
S radostí chválili Boha - Lk 24,46-53 Audio Jaroslav Kernal 2011
Příchod Pána je blízko - Jk 5,7-12 Audio Jaroslav Kernal 2011
Buď silný milostí Ježíše Krista - 2 Tm 1,13-2,7 Audio Jan Suchý 2011
Pamatuj na svého Stvořitele! - Gn 1-11 Audio Jaroslav Kernal 2011
Modli se! - Jk 5,13-20 Audio Jaroslav Kernal 2011
Usiluj o to, aby ses osvědčil jako dělník ... - 2 Tm 2,14-21 Audio Jan Suchý 2011
Jdi vírou! - Gn 11,10-12,9 Audio Jaroslav Kernal 2011
Co kdo zaseje, to také sklidí! - Gn 12,10-13,4 Audio Jaroslav Kernal 2011
Nová milost a zaslíbení - Gn 13,5-18 Audio Jaroslav Kernal 2011
Požehnané otroctví - Tt 1,1 Audio Jaroslav Kernal 2011
Nestyď se tedy vydávat svědectví - 2 Tm 1,3-8 Audio Jan Suchý 2011
Zvěstujeme evangelium Boží III. - Ř 1,17 Audio Jaroslav Kernal 2011
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého - Jk 5,13-18 Audio Pavel Borovanský 2011

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer