2017

Název Typ Kazatel Rok
Vychovávající Boží milost (Tt 2,12) Kázání Jaroslav Kernal 2017
Ježíš probouzí k životu (J 5,19-47) Kázání Jan Suchý 2017
Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21) Kázání Jan Suchý 2017
Vychovávající Boží milost (Tt 2,12) Audio Jaroslav Kernal 2017
Kvůli Kristu, nebo proti Kristu (1Pt 4,14-19) Audio Pavel Borovanský 2017
Lékař, který uzdravuje beznadějné případy (J 4,43-5,18) Audio Jan Suchý 2017
Toto je opravdu spasitel světa (J 4,1-42) Audio Jan Suchý 2017
Výheň zkoušky (1Pt 4,12-14) Audio Pavel Borovanský 2017
Čtyři důsledky vzkříšení (Zj 1,17-18) Audio Pavel Borovanský 2017
Nové přikázání vám dávám... (Ef 4,28-30) Audio Jaroslav Kernal 2017
Kristus - chléb z nebe (J 6,22-59) Kázání Jan Suchý 2017
Slova věčného života (J 6,60-71) Kázání Jan Suchý 2017
Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21) Audio Jan Suchý 2017
Starší je pokorný služebník! (1 Pt 5, 1-4) Audio Pavel Borovanský 2017
Ježíš probouzí k životu (J 5,19-47) Audio Jan Suchý 2017
Křest (Mt 28,19-20) Kázání Pavel Steiger 2017
Slova věčného života (J 6,60-71) Audio Jan Suchý 2017
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Audio Pavel Borovanský 2017
Kristus - chléb z nebe (J 6,22-59) Audio Jan Suchý 2017
Církev, skrze kterou Bůh vyučuje anděly (Ef 3,10) Audio Aleš Novotný 2017
Povzbuzení k zápasu (1Pt 5,12-14) Kázání Pavel Borovanský 2017
Odpouštějte si navzájem (Ef 4,30-32) Kázání Jaroslav Kernal 2017
V boji proti mocnostem (1Pt 5,8-11) Audio Pavel Borovanský 2017
Nalezená radost (Lk 18,9-14) Audio Justin Ridgway 2017
Křest (Mt 28,19-20) Audio Pavel Steiger 2017
Na našich rozhodnutích záleží (Rút 1,1-5) Kázání Pavel Borovanský 2017
Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! (J 7,31-53) Kázání Jan Suchý 2017
Následujte Božího příkladu (Ef 5,1-2) Kázání Jaroslav Kernal 2017
Ježíš a žena cizoložnice (J 8,1-11) Kázání Jan Suchý 2017
Falešné představy o Kristu vedou do záhuby (J 7,14-30) Audio Jan Suchý 2017

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer