Rodičovství je přirozeným cílem manželství (Gn 1,26-28)

Moudrý je manžel, který nemarní čas, ale zná a plní vůli svého Pána!

I dnes chceme usilovat o moudrost a naším dnešním cílem bude poznání Boží vůle pro rodičovství v manželství. Poznáme, že manželství a rodičovství jsou základním stavebním kamenem celého lidského pokolení a konání. Poznáme, že rodičovství je přirozeným důsledkem i cílem manželství.

Text kázání

Osnova kázání

Pád a jeho důsledky pro manželství a vztahy (Gn 3,1-24)

Oddělení od Boha - rozdělení v manželství

Pád člověka do hříchu znamenal oddělení od Boha. Ale s tím přichází také mnoho dalších oddělení - prvním z nich je oddělení muže a ženy. Pád poznamenal harmonický vztah, který Bůh stvořil ke své oslavě a udělal z něj boj (v lepším případě skoro příměří) dvou sobeckých a vzpurných jedinců. Jen v Kristu a skrze něj přichází obnovení vztahu s Bohem i vztahu mezi mužem a ženou.

Text kázání

Osnova kázání

Pád a jeho důsledky pro manželství a vztahy (Gn 3, 1-24)

Oddělení od Boha - rozdělení v manželství

Pavel Borovanský, 22. dubna 2018, Ústí nad Labem

Pokoj vám a milost drazí sourozenci v Kristu, přátelé i hosté! Mám velikou radost z každé tváře, kterou zde vidím. Těším se, až společně půjdeme do Božího slova. Musím se přiznat, že každou neděli roste má radost a myslím, že i vaše. Vysvětlím vám proč. Pojďme pro lepší pochopení do Nehemjáše, do osmé kapitoly.

Osnova kázání

O původu manželství (Gn 1,26-2,25)

Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. (Ef 5,32)

Odkud pochází manželství, co je jeho obsahem a jaký je jeho cíl? Abychom nalezli odpovědi, musíme jít v Písmu zpět až na jeho začátek. Až tam, kde Ježíš Kristus klade základy stvoření a Jeho Duch je vysvětluje, tam kde jsou popsány nejdůležitější principy všeho stvoření, tam také nalezneme manželství, jako součást Božího dokonalého stvoření.

Text kázání

Osnova kázání

Milosrdný Bůh – Gn 1-50

… tam se rozhojnila i milost.

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 9. června 2013

Dobré ráno a pokoj vám, milovaní svatí. Minulý týden jsme dokončili výklad knihy Genesis. Urazili jsme dlouhou cestu. Možná si vzpomenete, že Honza vykládal prvních jedenáct kapitol a já jsem potom pokračoval od září 2011. Prošli jsme pak společně následujících čtyřicet kapitol až do konce knihy Genesis. Prošli jsme touto úžasnou knihou a dneska chci, abychom se tak trochu ohlédli a pokusili se přehlédnout těchto padesát kapitol.

Osnova kázání

Na sklonku života - Gn 48,1-22

Jákob žehná svým vnukům

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 12. května 2013

Pokoj vám a milost. Minule jsme opustili Jákoba na sklonku jeho života, poté, co si vyžádal od svého syna Josefa slib, že ho pochová v Kenaánu. Jákob strávil v Egyptě dlouhých sedmnáct let na konci své životní pouti. Podle všeho to byla pokojná léta, kdy byl obklopen svou rodinou, svými syny, vnuky, pravnuky a v závěru svého života jistě i prapravnuky. Josef se stará o všechno potřebné a zajišťuje celou svou širokou rodinu.

Osnova kázání