On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25)

Narození Ježíše Krista

Na příběhu narození Krista si ukážeme čtyři velké charakteristiky Boha, Jeho velikost, lásku, věrnost, a péči. Jsou to věci, které nám Matouš ve svém příběhu předkládá jak na podnose a chce, abychom zde viděli dílo Boží a roli Pána Ježíše Krista. To je smysl příběhu o narození Ježíše.

Text kázání

Osnova kázání

On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25)

Narození Ježíše se událo takto...

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 19. prosince 2010

Dnes společně otevřeme text Matoušova evangelia. Je to vskutku vánoční text, protože mluví o narození Ježíše Krista a to je to, co si lidé v tomto čase v naší zemi připomínají a spolu s nimi také většina křesťanů na celém světě.

Osnova kázání

Odhoďte hřích! (Žd 12,1-17)

Běžte za Ježíšem

Bůh nás miluje, jak jen otec může milovat své děti. Vychovává nás k podílu na své vlastní svatosti a to nás vede k tomu, abychom s radostí odhodili každý hřích a běželi za Pánem.

Kdo je největší? (Lk 22,14-30)

Poslední večeře a zaslíbení nové hostiny

Pán uzavřel na kříži smlouvu, kterou připomínal učedníkům při poslední večeři s nimi. Vedle ní je tady také strach učedníků, který je přivedl k velmi tělesnému sporu o to, kdo z nich je největší. Ale největší je ten, kdo slouží – tak, jako i oni budou sloužit v Božím království.

Text kázání

Osnova kázání