Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap.

aaaTedy vidíme, že Jakub mluví naprostou pravdu. Nás všech se to týká. Všichni v tomto kontextu mnoho chybujeme. A to slovo chybujeme má v CEP možná potenciál, který by mohl vést ke zlehčování celé věci. Ale nejde o chybu, či chybování, ve skutečnosti jde o vážný hřích! Jazyk padlého člověka disponuje ničivou mocí.

Osnova kázání

Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši! IZAJÁŠ 51,9-16;

aaaPotřebujeme znát Boha. Mít poznání a zkušenost víry! Když je ti nejhůř bratře, sestro! Jdi do Písma! Modli se za plnou moudrost a poznání, aby Duch svatý ti dal proniknout až ke kořenům moudrosti. Do hloubky Božího slova! Čti zaslíbení a texty o mocných činech paže Hospodinovy!

Nenechte se zmýlit! 1 K 6,9-11

aaaSpasitelná víra se projevuje spravedlností z víry! Ti, kteří patří Kristu a byli skutečně obmyti se nedopouštějí již hříchů, pro které byli před Bohem duchovně mrtví. Jejich srdce se již nebouří proti Božímu řádu ustanovenému Bohem pro všechny oblasti lidského života a všech vztahů.

Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22;

aaaBratři a sestry, nacházíme se se na úplném konci Janova evangelia. Ale není to tak, že když se jedná o poslední, závěrečná slova. Tak v nich není nic důležitého, podstatného. Vždyť víme, že veškeré Písmo, je cele vydechnuté Bohem a Jeho Duchem! V samém závěru Janova evangelia totiž dochází k velmi důležité věci.

Osnova kázání