Boží správce, pevný v Božím Slově (Tt 1,7-9)

Kdybychom hledali člověka, který by měl vést skupinu dalších lidí, co bychom požadovali? Jedna z prvních věcí, kterou svět hodnotí je vzdělání. Potřebujeme hodně vzdělaného člověka. Dále je to praxe - chceme člověka, který něco dokázal, který je vůdčí postavou, který se nebojí nových výzev, který dokáže pracovat s velkým pracovním nasazením, je rozhodný, umí se správně rozhodovat pod tlakem okolností, apod. To je jen několik charakteristik, které najdete v inzerátech na práci v novinách nebo na internetu.
Jak rozdílně ale mluví Boží Slovo. Když představuje vedoucí v církvi (starší), mluví o charakteru a kromě jediného, nám nedává jiné požadavky než takové, které se týkají charakteru.

Základní kvalifikace starších (Tt 1,6)

Titus měl ustanovit starší ve všech sborech - ve všech městech na Krétě. Každý sbor má být vedený staršími. Viděli jsme, že to ukazuje na to, že vedení staršími musí být skupinové vedení, že se jedná o skupinu starších. Bible nám neříká kolik starších má být v církvi. Neukazuje na maximální nebo minimální počet starších. Ale říká nám, že sbor, nebo církev, má vést několik starších. Nenajdeme žádný sbor v Novém zákoně, který by vedl jenom jeden člověk. Nikde nevidíme, že by sbor vedl jeden kazatel nebo pastor, či kněz, který má možná kolem sebe skupinu lidí, kteří jsou mu oddáni a podporují ho. V listu Titovi i v listu Timoteovi čteme o několika starších, to znamená dva a více a vždy jsou to rovnocenní starší. Kdo jsou tito starší, o nichž jsme mluvili? Co je jejich zodpovědností? Ukazuje nám Bible, co mají starší dělat? Jak mají jednat? Duch Svatý věnoval v Božím Slově hodně pozornosti tomu, aby dobře ukázal, jaká je zodpovědnost starších.

Znaky umírající církve (Zj 2-3)

Znaky umírající církve

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 22. ledna 2006

Už třetí týden se scházíme, abychom přemýšleli nad jedním z ohromných témat Nového zákona a nechali se Pánem budovat v tom, co je to Jeho Církev. Mluvili jsme o tom, co dělá církev církví, o tom, že Kristova církev, to jsou lidé, nikoliv budovy nebo nějaká organizace. Minulý týden jsme mluvili o tom, proč je pro věřící důležitá církev, k čemu ji potřebujeme.

Osnova kázání