Poznejte velikou radost! (Lk 2,1-20)

Z čeho se raduje celé nebe, to je nyní zvěstováno lidem: narodil se Spasitel.

Kdo z nás však ví, jak dlouho se Vánoce slaví? Znali je podobně naši rodiče, babičky a dědové, generace před nimi. Ale první stromeček se v Čechách zdobil teprve na začátku 19. století. Vánoce jsou plné zvyků, které se nám líbí. Ale nevíme o jejich původu mnoho. Ale o událostech narození Ježíše nás chce lékař Lukáš, evangelista, ujistit bezpečně.

Text kázání

Osnova kázání

Poznejte velikou radost (Lk 2,1-20)

Z čeho se raduje celé nebe, to je nyní zvěstováno lidem: narodil se Spasitel.

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 24. prosince 2017

Dobré dopoledne, pokoj vám! Ještě jednou vás všechny vítám ve shromáždění církve Biblické společenství křesťanů, zvláště milé hosty a také domácí víry.

Chci dnes před nás postavit tři otázky: Příběh, který jsme četli: stal se, nebo ne? Pokud ano, proč to všechno? A nakonec – jaké jsou důsledky té události?

Osnova kázání

Cesta za nadějí (Mt 2,1-12)

Klaňme se správnému Králi

Máme dnes před sebou starý příběh z Bible, který nám vypráví o hledání Spasitele. Možná, že ten příběh je sice starý, ale hledání někoho, kdo mi pomůže, koho můžu následovat, kdo mě ochrání, kdo je mi vzorem; hledání někoho, kým já nejsem, ale chtěl bych být, to je úplně stejný příběh nás lidí v dnešní České republice, na začátku 21. století.

Text kázání

Osnova kázání

Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14)

…aneb příběh tří narození.

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 23. prosince 2012

Pokoj vám a milost, bratři a sestry, milí přátelé. Každou neděli se společně scházíme, abychom společně oslavovali vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Prvního dne po sobotě, třetího dne po ukřižování, vstal z mrtvých – hrob zůstal prázdný. To je jasná zpráva evangelia. To je také důvod, proč se církev od počátku prvního dne v týdnu shromažďovala ke společnému uctívání. To je důvod, proč jsme zde dnešního dne také my.

Osnova kázání

Kristovo narození z panny (Iz 7,14)

Bůh věrně naplňuje své Slovo

Naše víra nestojí ve vzduchoprázdnu, ale musí mít pevné kořeny a musí být zasazena do hlubších a širších souvislostí. Uvidíme, jak spolu souvisí víra v Kristovo narození z panny s naší důvěrou v Boží slovo, s osobou Ježíše Krista a také s naším spasením.

Text kázání

On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25)

Narození Ježíše Krista

Na příběhu narození Krista si ukážeme čtyři velké charakteristiky Boha, Jeho velikost, lásku, věrnost, a péči. Jsou to věci, které nám Matouš ve svém příběhu předkládá jak na podnose a chce, abychom zde viděli dílo Boží a roli Pána Ježíše Krista. To je smysl příběhu o narození Ježíše.

Text kázání

Osnova kázání

On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25)

Narození Ježíše se událo takto...

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 19. prosince 2010

Dnes společně otevřeme text Matoušova evangelia. Je to vskutku vánoční text, protože mluví o narození Ježíše Krista a to je to, co si lidé v tomto čase v naší zemi připomínají a spolu s nimi také většina křesťanů na celém světě.

Osnova kázání