Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap.

aaaTedy vidíme, že Jakub mluví naprostou pravdu. Nás všech se to týká. Všichni v tomto kontextu mnoho chybujeme. A to slovo chybujeme má v CEP možná potenciál, který by mohl vést ke zlehčování celé věci. Ale nejde o chybu, či chybování, ve skutečnosti jde o vážný hřích! Jazyk padlého člověka disponuje ničivou mocí.

Osnova kázání

VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT! J 11,20-27

aaaMarta má břemeno, bolest. Zármutek. Její bratr zemřel. Největším břemenem je náš hřích, jehož mzdou je smrt! Její víra možná ještě všemu přesně nerozumí, ještě vše přesně nechápe, ale jde, snad intuitivně tím jediným správným směrem. Slyší, že se blíží Pán Ježíš a jde Mu rychle vstříc.

Osnova kázání

BŮH, KTERÝ SVRCHOVANĚ JEDNÁ SKRZE JEDINÉHO, SKRZE KRISTA! Ř 9,25-33

aaaPokud jsme na tom jako lidé tak špatně, jak jsme viděli. Když víme, že ve své slepotě jsme schopni používat dobré Boží dary převráceně a ke své záhubě, jako Izrael zákon. K čemu nás to vede? Milovaní jsme úplně závislí na Boží věrnosti, dobrotě a slitování. To je poznání! A aplikace?

Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši! IZAJÁŠ 51,9-16;

aaaPotřebujeme znát Boha. Mít poznání a zkušenost víry! Když je ti nejhůř bratře, sestro! Jdi do Písma! Modli se za plnou moudrost a poznání, aby Duch svatý ti dal proniknout až ke kořenům moudrosti. Do hloubky Božího slova! Čti zaslíbení a texty o mocných činech paže Hospodinovy!