MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19)

aaaSám věčný Bůh, který vždy byl a je hoden veškeré úcty a chvály. Sám věčný Bůh projevil svou lásku k církvi. Jak? Mladík, když se zamiluje, tak si načeše vlasy, navoní se, obleče si trendy tričko a kraťasy, aby získal pozornost dívky. Kristus, když si zamiloval církev, odložil svou slávu a stal se jedním z lidí.

Osnova kázání

JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (KOL 3,17)

aaaKdyž uvěříš Kristu a vyznáš, že zemřel za tvé hříchy a byl vzkříšen pro tvou spravedlnost, budeš spasen, zachráněn pro věčnost. Jak vypadá život ve víře v Krista? Neznamená to, že se člověk druhý den ráno probudí, a všechno bude jinak. Ne, život v Kristu je vytrvalý zápas s tím hříchem, který v nás ještě zbývá. Je to práce, je to úsilí o posvěcení.

Osnova kázání

DALŠÍ DŮSLEDKY NAŠEHO VZKŘÍŠENÍ (KOLOSKÝM 3,16B)

aaaTo jsou důsledky nového narození. Uvěřil jsi Kristu? Pak ten starý člověk, kterým jsi byl před tím, než jsi se pokořil v pokání před Pánem, než jsi ve svém srdci uvěřil a svými ústy vyznal, že Kristus byl pro tebe ukřižován a vzkříšen z mrtvých (Ř 10,9), pak toho starého člověka musíš ze sebe svlékat a místo něj oblékat nového, z víry narozeného.

Osnova kázání

OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15)

Pán Bůh se smiloval. Odpustil ti tvé viny. Spravedlnost, která požaduje trest za vinu, se naplnila na Božím milovaném jednorozeném Synu Ježíši Kristu. Nyní jsi se znovu narodil a jsi nové stvoření v Kristu Ježíši. Kolik radosti a vděčnosti už tahle skutečnost vyvolala v našich životech! Právě pro toto chválíme Pána a naše srdce se raduje. To pro nás učinil náš Pán!