Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap.

aaaTedy vidíme, že Jakub mluví naprostou pravdu. Nás všech se to týká. Všichni v tomto kontextu mnoho chybujeme. A to slovo chybujeme má v CEP možná potenciál, který by mohl vést ke zlehčování celé věci. Ale nejde o chybu, či chybování, ve skutečnosti jde o vážný hřích!

Osnova kázání

Život modlitby a očekávání (Jk 5,7-20)

Praktické pokyny pro život v bezbožné době

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 11. prosince 2005

V době, kdy Jakub psal svůj dopis křesťanům, bylo mnoho těch, kteří utlačovali druhé.

Pavel připomínal Timoteovi, že kdo chce žít zbožně, zakusí pronásledování. V předchozí pasáži Jakub mluví o dělnících, kteří byli okrádáni o svou mzdu bohatými lidmi. A výsledek popisuje v následujících verších.

Pokorná podřízenost Bohu (Jk 4,13-5,6)

Připrav si plán podle Boží vůle

Jarda Kernal, Ústí nad Labem 4. prosince 2005

Je něco špatného na plánování, na tom připravovat se na výdělek, zajišťovat naplnění cílů, uvažovat o tom, že bude lépe? Samozřejmě že ne! Problémem ovšem je, když všechny tyto věci děláme bez Boha a chceme je vymanit z jeho kontroly!

Podívejme se krátce na člověka, který chtěl naplánovat svůj život bez toho, aby hledal Boha ve svém životě (Lk 12,13-21):

Konec války v církvi (Jk 4,1-10)

Náboženské boje v církvi

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 20. listopadu 2005

Válka je příliš často součástí reality lidského života a to navzdory všem smlouvám, světovým mírovým organizacím, navzdory dohodám o jaderných zbraních.

Nejde jen o války mezi národy. Jsou také druhy válek a bojů ve různých oblastech lidského života – války mezi politickými stranami, války mezi firmami, války mezi rodiči a dětmi, válka mezi šéfem a zaměstnancem …