VEĎTE ŽIVOT HODNÝ KRISTA! (FP 1,27-2,4)

filipskýmNáš Pán oslavil svého Otce skrze utrpení, jež mu vyneslo dokončení díla, pro které přišel. Tak také každé Boží dítě ukazuje nějakým způsobem na Boží slávu. Každý, kdo vidí tvůj život, se může ptát: Jaká to milost stojí za tvým životem? Jak to, že se tvůj život tak změnil a je jiný, než byl před obrácením?

Osnova kázání

SLUŽTE K PROSPĚCHU A RADOSTI CÍRKVE! (FP 1,19-26)

Služte k prospěchu církveSpoléhejme na Pána Ježíše. On svým slovem na počátku založil zemi i nebesa jsou dílem Jeho rukou (Žd 1:10) a nyní všecko nese svým mocným slovem! Nespoléhejme na lidi, na vládu, ani na lékaře nebo politiky, že nás ochrání a zachrání. Nezachrání, i oni jsou jen stvoření. Je jen jeden, který má moc nad nebesy, zemí i viry, náš Bůh!

Osnova kázání

Jen když se zvěstuje Kristus! Fp 1, 12-18

Jen když se zvěstuje Kristus!To, co se nám někdy jeví jako prohra, používá svrchovaný Bůh ke své slávě. Zvlášť když jsme uprostřed těžkých dní či měsíců a zdá se, že není ani naděje na lepší časy, pak máme přirozeně sklon upadat do duchovní deprese. Je to jako když má kůň klapky na očích.

Osnova kázání

TŘI DUCHOVNÍ SLOŽKY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA, K OSLAVĚ A CHVÁLE BOHA Fp 1, 9-11

 

TŘI DUCHOVNÍ SLOŽKY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA, NEZBYTNÉ K OSLAVĚ A CHVÁLE BOHA

(Fp 1,9-11)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 29. listopadu 2020 

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, (Ř 8:1)

I.                

Úvod: Tři znaky živé víry

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista!

Osnova kázání

Tři znaky živé víry! Fp 1, 3-8

Fp 1, 3-8To je pravá bohoslužba křesťana. Jestli patříš Kristu, pak každá chvíle tvého života musí být bohoslužbou. Ať doma vyučuješ své děti, protože nemohou chodit do školy, děláš to k Boží slávě, nejen jako lidem, ale jako službu Bohu! Ať sedíš denně u počítače a namáháš svou hlavu nad učením nebo pracuješ rukama v dílně u stroje, to je druh služby Bohu!

Osnova kázání