Sedm věcí, které činí církev církví! Sk 2, 37-47

obrKaždý bude jednou rozsouzen, rozetnut Božím slovem! Je velmi důležité, jak a kdy. Budu rozsouzen pravdou zde, v tomto časném věku? Nebo až ve věku budoucím? Zde, a právě nyní je ten čas milosti, kdy lidé stále ještě mohou činit pokání a přicházet vírou ke Kristu, aby byly jejich duše zachráněny pro věčnost!

Osnova kázání

Kdo se vás dotkne, dotýká se zřítelnice mého oka! Ř 8, 31-32;

ddttMilovaní, mšice, kdyby si vyšlápla na Behemota, nebo samotného Livjatána, měla by větší šanci uspět ve svém boji než cokoli, kdokoli proti Kristu. Ani svět, ani ti nejmocnější lidé v něm! Ani sám ďábel se svými démony, ani smrt, dokonce ani ten nejsilnější hříšný sklon ve mně, ve vás!

Osnova kázání

Božím nezměnitelným cílem je uvést nás do své slávy! Ř8, 28-30

zzzNaše naděje není světská, ale biblická naděje. Je to naděje podle Písem svatých. Podle Božího slova, ve kterém je jasně vyřknutá a pevně určená, stanovená! Bůh nemůže lhát, ani nikdy nezmění své provždy platné slovo. Bratři a sestry, musíme si být naprosto jisti, že Pán Ježíš by nikdy neustoupil od díla, které by bylo nedokončené!

Osnova kázání

Božím nezměnitelným cílem je uvést nás do své slávy! Ř8, 28-30

Božím nezměnitelným cílem je uvést nás do své slávy! Ř8, 28-30

Úvod

Pokoj vám a milost od Boha Otce a Pána Ježíše! V minulém kázání z listu Římanům jsme byli ve verších 24-27. Mluvili jsme o naději, kterou máme. Ne o naději podle světa, která zní asi takto: „Jestli budeme mít štěstí, dopadne to dobře.“ My jsme mluvili o naději, která sice není vidět, ale je naprosto jistá. Tak jistá, že se již stala skutečností.

Osnova kázání

Otázky ke studiu