Nejsme bezprizorní na cestě do slávy (2Pt 1,2-4)

Bůh nám daroval vše

Jen z pravdivého poznání Boha Otce i našeho Pána Ježíše může růst milost i pokoj v našich životech. Poznáme – li Boha v plnosti, budeme mít plnou jistotu v něm. Stane se naším útočištěm a hradem přepevným. Nic námi neotřese a nikdo nás nevytrhne z Boží náruče. V samotném Bohu jsme plně zaopatřeni vším, co potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.

Text kázání

Otrok otrokům! (2Pt 1,1)

2. list Petrův se zabývá pravdivým poznáním Boha Otce i našeho Pána Ježíše. Toto poznání rozhojňuje milost a pokoj v našich životech. Nenechává nás na pochybách, že jsme Bohem plně zaopatřeni vším, co potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.

Osnova kázání