Otrok otrokům! (2Pt 1,1)

2. list Petrův se zabývá pravdivým poznáním Boha Otce i našeho Pána Ježíše. Toto poznání rozhojňuje milost a pokoj v našich životech. Nenechává nás na pochybách, že jsme Bohem plně zaopatřeni vším, co potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.

Osnova kázání