VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10)

Znovu a znovu Bůh před naše oči staví tuto životodárnou pravdu: dokud lidé nepoznají Krista, dokud mu neuvěří, dokud neposlechnou evangelium, do té doby budou, ať si toho jsou vědomi či ne, otroky ďábla. A toto otroctví končí jediným způsobem: hrozným Božím spravedlivým soudem! Svod přichází v podobě lidských bájí – a co jiného je evoluční náboženství? Jindy se vkrádá do myslí lidí v tzv.

VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10)

 

Ve světě máš mnoho, ale v Kristu úplně všechno (Koloským 2,8-10)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 29. ledna 2023 

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 2 Petrův 1:3

 

Pokoj vám ve jménu Kristově, milí domácí víry, milí hosté. 

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29)

 

Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 4. prosince 2022

Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Římanům 8:9  

 

Pokoj vám, bratři a sestry, který přináší Ježíš Kristus. Vítám vás všechny zde, jak domácí víry, tak i naše dnešní hosty. Kéž je Pán oslaven v tomto shromáždění! 

I. Úvod: Bezpečná cesta

Osnova kázání

Otázky ke studiu