Svatí buďte, neboť já jsem svatý (Lv 1-27)

To ať je vaše pravá bohoslužba!

Kniha Genesis začínala životem a končila smrtí, kniha Exodus začínala otroctvím a končila svatostánkem a kniha Leviticus navazuje službou ve stánku – oběťmi, posvěcením kněží a lidu, smířením s Bohem a životem podle smlouvy požehnání a prokletí.

Text kázání

Osnova kázání