KAM VEDE SPRAVEDLNOST Z VÍRY V KRISTA (FP 3,10-11)

altK čemu vede věčné ospravedlnění z víry nyní, v tomto životě? Má to nějaký dopad, když uvěříme Kristu? Nebo se vše odehrává jen v duchovní oblasti? Jsem-li spasen vírou v Krista, co bude dál? Být ospravedlněn skrze víru v Krista není konec, je to začátek nové cesty. Úžasný začátek! Jako když se narodí dítě.

Osnova kázání

PROČ JE POZNÁNÍ KRISTA VZÁCNÉ (Fp 3,8-11)

 

PROČ JE POZNÁNÍ KRISTA VZÁCNÉ (Fp 3,8-11)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 6. června 2021

Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.

Ř 3:28    

Pokoj vám, milé sestry, bratři, ve jménu Ježíšově! Vítám také naše hosty: kéž se mezi vámi rozhojní Boží milost skrze Jeho slovo.

I. Úvod: Pojď ke zdroji radosti

Četli jsme nabádání apoštola Pavla k radosti. Říká všem následovníkům Ježíše Krista:

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Nenechte si ukrást radost z Krista! Fp 3, 2-3;

radostPravá obřízka jsme my: kdo my? Křesťané. Ti, kdo uvěřili v Krista, uctívají Boha v Duchu svatém, tedy vírou, jejich sláva je Ježíš Kristus a pro svou spásu nespoléhají sami na sebe, ale na Boží milost. Abraham a jeho potomci byli obřezáni na těle. Ale to z nich zjevně neudělalo spasené lid!

Osnova kázání