Prameny bratrské lásky (1J 3,11-15)

Děti Boží a děti ďáblovy

Nejdůležitějším poznávacím znamením křesťanů je láska. Láska k bratřím je přirozeným znakem každého křesťana. Její zdroj musíme hledat jenom v Bohu a v Jeho moci, kterou změnil zatvrzelá lidská srdce. Taková láska, se nedá skrýt, ale je silou věřících.

Kdo je v Kristu, nehřeší! (1J 3,4-10)

Kdo je křesťan?

Uvěřít krásným lžím nás nepřivede k cíli. Musíme přijmout pravdu a na pravdě postavit svůj život. Jan přináší další test křesťanské víry a vysvětluje, že opravdový křesťan se pozná podle vztahu k hříchu.

Dar Boží lásky: Jsme Jeho děti (1J 3,1-3)

Věčná Boží láska

Na nás nebylo nic, co by se Bohu mohlo líbit. Bůh je Duch a my jsme byli duchovní mrtvoly - nechtěli jsme Boha znát, neopětovali jsme Jeho lásku, vztah s námi Mu nepřinášel žádné naplnění ani potěšení - byli jsme poslušní někoho jiného, a přece nás Bůh zahrnul velikou láskou.

Osnova kázání

Křesťané a antikristé (1J 2,18-27)

Do světa vyšlo mnoho antikristů...

Tento oddíl nám pomůže porozumět, jaký je rozdíl mezi křesťany a nekřesťany. V církvi jsou oba druhy lidí – ti, kdo milují Boha a žijí podle Jeho Slova, i ti, kdo říkají, že Boha milují, ale jejich život ani jejich víra o tom nesvědčí.

Osnova kázání

Nastala poslední hodina (1J 2,18-21)

Nebezpečí číhá uvnitř

Když nás Pán Ježíš zachránil od hříchu a smrti, radujeme se z Jeho lásky. A počítáme s tím, že nepřátelský svět, který Boha nemiluje, bude v nepřátelství i vůči nám, těm, které On nazval svými přáteli (J15:15). Teď ale apoštol Jan přichází s něčím daleko horším: i mezi námi budou lháři. I v církvi budou Boží nepřátelé!

Osnova kázání

Nemilujte svět ani to, co je ve světě (1J 2,15-17)

Svět pomíjí i jeho chtivost

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Děti, mládenci, otcové... (1J 2,12-14)

Zvítězili jste nad Zlým

Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.

Choďme v lásce (1J 2,7-11)

Chodit ve světle znamená milovat bratra

Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.