NEBUĎTE ZARMOUCENI KVŮLI ÚDĚLU ZESNULÝCH (1Te 4,13-5,11)

TsNáš Otec nás nechce nechat v nevědomosti, abychom se trápili, jako se trápí nevěřící svět nad ztrátou milované osoby. Ne, On má pro své děti porozumění a ví, co potřebujeme. Proto přichází v Písmu s tímto ujištěním: nechceme vás, bratři a sestry, nechat v nevědomosti. Lidé bez Boha na světě nemají naději do budoucna. Jediná jistota je, že milovaná osoba už tu není.

Osnova kázání

NEBUĎTE ZARMOUCENI KVŮLI ÚDĚLU ZESNULÝCH (1Te 4,13-5,11)

 

NEBUĎTE ZARMOUCENI KVŮLI ÚDĚLU ZESNULÝCH (1Te 4,13-5,11)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 25. dubna 2021

Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Jan 11:25    

I. Úvod

Milost vám a pokoj v Kristu Ježíši, milé sestry a bratři, přátelé!

Osnova kázání

Otázky ke studiu

ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI - II (FP 3,1)

kázNyní jsou všichni, kdo uvěřili Kristu, kněžími, kteří mají přímý přístup k Bohu a tak mu slouží v novotě Ducha, který jim byl dán do nitra, aby v nás přebýval a dával nám novou, darovanou, motivaci, Boha milovat a jemu sloužit. Nyní jsme všichni služebníci Kristovi a sloužíme Kristu. Sloužíme Hlavě církve, Kristu, i tělu církve - a to jsou naši bratři a sestry v místním sboru především.

Osnova kázání

ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI (FP 3,1)

FpNení slyšet v současnosti mnoho dobrých zpráv, ale církvi Pána Ježíše byla svěřena dobrá zpráva, která je nad všechny dobré zprávy tohoto světa. Je to dobrá zpráva do každé doby – ať lidé oplývají optimismem nebo propadají beznaději. Pán Bůh zveřejnil dobrou zprávu!

Osnova kázání

Epafroditus – muž, který ví, kdy stojí za to riskovat život (Fp 2,25-30)

Epafroditus – muž, který ví, kdy stojí za to riskovat život (Fp 2,25-30)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 14. března 2021

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1 Petrův 3:18  

I. Úvod: jenom veďte život hodný Kristova evangelia!

Milost vám a pokoj ve jménu Pána Ježíše, milé sestry a bratři, přátelé,

Osnova kázání

JAK SE STÁT DOBRÝM SPOLUPRACOVNÍKEM NA BOŽÍM DÍLE? (FP 2,19-24)

kazBůh nám dal Ježíše a jeho smýšlení také jako vzor, jak má smýšlet každé Boží dítě, každý křesťan. Co se stane, když je takové smýšlení v církvi? To hned vidíme na životě apoštola Pavla, radostného vězně Ježíše Krista. Ale někdo si řekne: ale to byl apoštol! Jeden z malé skupiny lidí! Takových moc nebylo - měli zvláštní obdarování od Boha. A co já?

Osnova kázání