Buď silný milostí Ježíše Krista (2Tm 1,13-2,7)

Posiluj se ve víře a v Boží milosti. Tak budeš dobrým služebníkem, který bude připravený sloužit druhým v pokoře a v lásce. Budeš vychovaný slovy víry - Božím slovem, které je nepohnutelným základem křesťanského života i učení.

 

Odhoďte hřích! (Žd 12,1-17)

Běžte za Ježíšem

Bůh nás miluje, jak jen otec může milovat své děti. Vychovává nás k podílu na své vlastní svatosti a to nás vede k tomu, abychom s radostí odhodili každý hřích a běželi za Pánem.

Věž do nebe (Gn 11,1-9)

Lidská pýcha se stále pozvedá proti Bohu a chce dosáhnout do nebe jiným způsobem než Božím. Důsledky takového jednání našich předků, tedy Boží soud zmatení jazyků, neseme a zakoušíme všichni dodnes.

Z nich pochází všechny národy země (Gn 10,1-32)

Desátá kapitola Genesis je jediným spolehlivým zdrojem, který nám může říci pravdu o tom, co se dělo po potopě. Nalezneme zde 70 různých jmen - lidí, národů i měst. Je také záznamem o obnovení vzpoury proti Hospodinu, která naplno propuká v 11. kapitole.

Nové začátky (Gn 9,1-29)

Bůh smetl starý svět a přicházejí nové začátky - nejenom pro lidi, ale pro všechno stvoření. Ale kromě člověka byl v arše také hřích!