Jen když se zvěstuje Kristus! Fp 1, 12-18

Jen když se zvěstuje Kristus!To, co se nám někdy jeví jako prohra, používá svrchovaný Bůh ke své slávě. Zvlášť když jsme uprostřed těžkých dní či měsíců a zdá se, že není ani naděje na lepší časy, pak máme přirozeně sklon upadat do duchovní deprese. Je to jako když má kůň klapky na očích.

Osnova kázání

TŘI DUCHOVNÍ SLOŽKY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA, K OSLAVĚ A CHVÁLE BOHA Fp 1, 9-11

 

TŘI DUCHOVNÍ SLOŽKY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA, NEZBYTNÉ K OSLAVĚ A CHVÁLE BOHA

(Fp 1,9-11)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 29. listopadu 2020 

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, (Ř 8:1)

I.                

Úvod: Tři znaky živé víry

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista!

Osnova kázání

Tři znaky živé víry! Fp 1, 3-8

Fp 1, 3-8To je pravá bohoslužba křesťana. Jestli patříš Kristu, pak každá chvíle tvého života musí být bohoslužbou. Ať doma vyučuješ své děti, protože nemohou chodit do školy, děláš to k Boží slávě, nejen jako lidem, ale jako službu Bohu! Ať sedíš denně u počítače a namáháš svou hlavu nad učením nebo pracuješ rukama v dílně u stroje, to je druh služby Bohu!

Osnova kázání

Malý pozdrav-velká služba Fp 1, 2

Malý pozdrav-velká službaChtěl bych, abychom dnes spolu viděli, že pozdrav apoštola Pavla a jeho spolupracovníka na díle evangelia, Timotea, není jen zdvořilostní fráze, kterou prostě jen přijmeme a už se těšíme, co se to v tom dopise vlastně dál píše a jak to může pomoci našemu křesťanskému životu, dnes, uprostřed bouřlivého světa, kdy, jak se zdá, není nic pevného.

Osnova kázání

MALÝ POZDRAV - VELKÁ SLUŽBA Fp 1, 2

MALÝ POZDRAV - VELKÁ SLUŽBA

 (Fp 1,2)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 1. listopadu 2020 

Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratří, kteří jsou se mnou. 22  Pozdravují vás i ostatní bratří, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. 23  Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Filipským 4:21-23  

I.