Kristus - chléb z nebe (J 6,22-59)

Syťte se Kristem!

Celé tisíce lidí šli za Ježíšem kvůli úplně špatným motivům. Jejich očekávání bylo tělesné: chtěli ho provolat králem v Izraeli, ale On je Králem celé země, chtějí nyní, aby je zabezpečil pozemskými statky - jídlem, pitím, ale On dává mnohem víc - věčný život.

Text kázání

Osnova kázání

Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21)

Já jsem to, nebojte se!

Ježíš posílá své učedníky, aby tvrdě pracovali. A to tak, že kvůli službě někdy ani nebude čas se najíst. Apoštolové tvrdě pracovali a nyní potřebují odpočinek. Pán Ježíš ví, jak náročná je služba Bohu. Učedníci ani neměli čas se najíst! Pán Ježíš ví, že ten, kdo tvrdě pracuje, potřebuje také odpočinek. Proto říká apoštolům, aby si odpočinuli. Jak odpočívají?

Text kázání

Osnova kázání

Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21)

Já jsem to, nebojte se!

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 11. června 2017

Pokojné dopoledne, milé sestry, bratři, milí hosté, otvíráme dnes Písmo znovu v Janově evangeliu, abychom se dozvěděli, jaká je Boží vůle pro náš život, co se Bohu líbí a co ne, jak se rozhodovat v každodenních situacích, abychom rostli v posvěcení a jednali tak moudře k Božímu oslavení. K tomu všemu máme Písmo od Boha.

Osnova kázání

Ježíš probouzí k životu (J 5,19-47)

Otec dal Synu moc konat soud

Máme před sebou dnes nemírně důležitou pasáž Písma: nemluví tu někdo, nějaký člověk, o Ježíši, jak se s ním setkal, co si o něm myslí nebo co s ním zažil. Zde mluví přímo Ježíš! To je svědectví z první ruky! Kdy jindy se dovědět, kdo Ježíš je, než právě dnes? Než právě teď, když slyšíme na vlastní uši, co říká? Věříme, že celé Písmo je vydechnuté Bohem.

Text kázání

Osnova kázání

Lékař, který uzdravuje beznadějné případy (J 4,43-5,18)

Ježíš nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň.

Otvíráme Janovo evangelium. Evangelium je o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Zpráva, kterou sepsal apoštol Jan Zebedeus je jiná, než ostatní 3 evangelia, která v Bibli máme. Zatímco Matouš a Lukáš popisují Ježíšovo narození a dále spolu s Markem i jeho pozemskou službu, ukřižování a vzkříšení, apoštol Jan se soustřeďuje na něco jiného. Ale Janův cíl je jiný. Jeho cílem je ukázat na Ježíše jako Spasitele a na jeho božství. ...text kázání

Osnova kázání

Lékař, který uzdravuje beznadějné případy (J 4,43-5,18)

Ježíš nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň.

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 7. května 2017

Pokoj vám, mílí domácí víry, i vám, kteří jste dnes mezi námi vzácnými hosty.

Dnes budeme pokračovat ve výkladu Janova evangelia. Máme před sebou oddíl, který, pokud by dnes byl otištěn v novinách, pak by nesl palcové titulky, kde by bylo napsáno něco jako:

Aktuálně ze světa. Zpráva dne: Na Blízkém východě se objevil lékař, který dokáže uzdravovat beznadějné případy.

Osnova kázání