Pochopte Pánovu vůli! (Ef 5,17-18)

Příkaz k naplnění Duchem svatým

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 7. října 2018

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé a hosté. Znovu se společně vracíme do listu Efezským. Jsme v páté kapitole tohoto mocného a hlubokého listu, v němž Pavel nejprve důkladně vysvětlil biblické učení o spasení z milosti skrze víru a od čtvrté kapitoly toto učení aplikuje do životů křesťanů. Budeme číst text od prvního do dvacátého verše páté kapitoly a potom se budeme zabývat v. 17-18.

Osnova kázání

Nastaly dny zlé … (Ef 5,15-16)

Žijte moudře a nemarněte čas

Náš dnešní text nás volá k moudrosti v oblasti, kde jsme obdarováni všichni úplně stejně – a to je nakládání s časem. Nikdo nemá víc času, nikdo ho nemá méně. A jako Boží děti, kterým září Kristus, máme být moudří v tom, jak s tímto časem naložíme.

Text kázání

Osnova kázání

Nastaly dny zlé (Ef 5,15-16)

Žijte moudře a nemarněte čas

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 26. srpna 2018

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé a hosté. Znovu jsme se sešli, abychom společně otevřeli Boží Slovo, Bibli, abychom jí vykládali, a aplikovali jí do svých životů, tedy abychom podle Bible také žili. Samotný dnešní text nakonec obsahuje tuto výzvu. Budeme pokračovat v našem studiu listu Efezským v páté kapitole. Dnes jsou před námi verše 15-16.

Osnova kázání

Žijte jako děti světla (Ef 5,9-10)

Plodný život Božích dětí

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 18. března 2018

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé i hosté. Znovu se vracíme k našemu společnému studiu Pavlova listu církvi do Efezu. Jsme v páté kapitole tohoto listu a před sebou dnes máme devátý a desátý verš. Ale abychom kvůli stromům nezapomněli na les, budeme číst od prvního verše páté kapitoly až do verše čtrnáctého. Ef 5,1-14.

Osnova kázání