Biblické učení o vdovách

Bůh je otcem sirotků a vdov

Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná, známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat; tak propadají odsouzení, protože porušily slíbenou věrnost.

Skutečná velikost (Mk 9,30-37)

Kdo chce být mezi vámi první...

Autorita znamená moc a moc vždycky korumpuje. To je hlavním důvodem, proč vzal Ježíš dítě, postavil ho doprostřed učedníků a dal jim ho za příklad.

Pozn.: Z technických důvodů se nepodařilo kázání Marcuse Dennyho nahrát, proto sem dáváme identickou nahrávku ze sboru BSK Kladno