Chvalte Hospodina (Ž 34,1-11)

Žalmista vyhlašuje svoji životní misi - chválit, dobrořečit a velebit Boha. Také vyzývá ostatní, aby se k němu přidali a svoji výzvu podporuje jedním argumentem za druhým. Jak se dotkne jeho výzva vás?

Lest Gibeónců (Joz 9,1-27)

Jak reagují bezbožní lidé na šíření Božího království a na vyhlášení Jeho pravdy a Jeho zákona? Co můžeme čekat, když se budeme nabourávat do království temnoty?

Měj dobrou pověst - Tt 2,6-10

Jak ozdobit Boží Slovo

Petr Papež, Ústí nad Labem 1. dubna 2007

Chtěl bych začít dnes varováním. Boží Slovo je mocné a může i dnes skrze následující kázání radikálně zasáhnout do vašeho života. Pokud budete poslouchat a vezmete si učení Bible k srdci, tak vám hrozí to, že váš život už nikdy nebude stejný. Studium dnešního oddílu určitě změnilo můj život, i když jsem docela dobře znal učení, které obsahuje, a doufám, že ho změní i vám.