Žijte jako děti světla (Ef 5,9-10)

Plodný život Božích dětí

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 18. března 2018

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé i hosté. Znovu se vracíme k našemu společnému studiu Pavlova listu církvi do Efezu. Jsme v páté kapitole tohoto listu a před sebou dnes máme devátý a desátý verš. Ale abychom kvůli stromům nezapomněli na les, budeme číst od prvního verše páté kapitoly až do verše čtrnáctého. Ef 5,1-14.

Osnova kázání

Nemějte s nimi nic společného! (Ef 5,6-8)

Oddělený život Božích dětí

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat.

Text kázání

Osnova kázání

Nemějte s nimi nic společného (Ef 5,6-8)

Oddělený život Božích dětí

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 28. ledna 2018

Pokoj vám a milost, milí svatí, milí přátelé i hosté. Po delší době se znovu vracíme do listu Efezským a pokračujeme ve výkladu páté kapitoly tohoto listu. Text, který dnes máme před sebeou, je velmi vážný, silný a ostrý. V mnoha směrech je nepříjemný svým obsahem i svými důsledky. Pojďme teď přečíst prvních čtrnáct veršů páté kapitoly a potom se budeme zabývat verši 6-8.

Osnova kázání

Kdo nezdědí království Boží? (Ef 5,3-5)

Čistý život Božích dětí

Verše, které jsou dnes před námi, zdůrazňují život ve svatosti. Je tady svatost života, která je vlastní milovaným Božím dětem, je tu svatost řeči, která se projevuje díkůvzdáním a je zde popsaná svatost Kristova království, do kterého nevstoupí nic nečistého.

Text kázání

Osnova kázání