Královské kněžstvo

...a učinil z nás královské kněžstvo

Dnes si zopakujeme biblické skutečnosti, které bychom již měli dobře znát. Bude to praktické vyučování Písma. Vnořme se tedy do úvodního textu, který si blíže rozebereme. Bůh podmíněně slíbil svému vyvolenému lidu; jak se na první pohled zdá z hlediska Starého zákona, tělesným potomkům Jákoba, přejmenovaného na Izrael kněžství...

Text kázání

Královské kněžstvo

I. Úvodní text

Milí bratři a sestry v Kristu.

Dnes si zopakujeme biblické skutečnosti, které všichni už dobře známe. Bude to praktické vyučování Písma. Vnořme se tedy do základního textu, který si blíže rozebereme. Bůh podmínečně slíbil svému vyvolenému lidu; v tomto textu, jak se na první pohled zdá z hlediska Starého zákona, tj. tělesným potomkům Jákoba, přejmenovaného na Izrael toto:

Věčný kněz podle melchisedechova řádu

Kristus je prostředníkem nové smlouvy

Abychom pochopili celou problematiku Melchisedecha, musíme nejprve pochopit širší souvislosti, především vztah a rozdíl mezi starou, mojžíšskou, tj. sínajskou smlouvou a novou, Kristovou, tj. sijónskou smlouvou; rozdíl mezi Hagarou a Sárou; rozdíl mezi starým Božím lidem tj. etnickým Izraelem a novým Božím lidem tj. církví v níž etnický původ nerozhoduje.

Text kázání

Osnova kázání

Pronásledovaná církev v Egyptě

Hlas mučedníků

Bratr Šimon s námi sdílel svědectví o tom, jak v populární destinaci českých turistů, v Egyptě, stále více narůstá cílené a systematické pronásledování křesťanů muslimskou většinou. Arabské jaro se mění v krvavý džihád.

Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha (J 17,1-5)

Život věčný je tom, že budou poznávat jediného Boha

Podívejme se na tři věci z našeho textu, které ukazují na smysl existence církve: tím nejvyšším je a vždy bude oslava Boha. A jsou zde ještě dvě další věci, které v církvi slouží k tomu, aby Bůh byl oslaven - je to věčný život, který je v Kristu Ježíši a Jeho dokonané dílo.

Text kázání

Církev I - Nejvyšší cíl: Oslava Boha (J 17,1-5)

Život věčný je tom, že budou poznávat jediného Boha

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 2. ledna 2011

Dobrý den a pokoj vám. Dnes máme první neděli v novém roce, v roce 2011. Můžeme si tak znovu víc uvědomovat, že jsme o něco blíž Pánovu druhému příchodu. Znovu se scházíme jako Tělo Kristovo, abychom uctívali našeho Pána skrze Jeho Slovo.

Znaky umírající církve (Zj 2-3)

Znaky umírající církve

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 22. ledna 2006

Už třetí týden se scházíme, abychom přemýšleli nad jedním z ohromných témat Nového zákona a nechali se Pánem budovat v tom, co je to Jeho Církev. Mluvili jsme o tom, co dělá církev církví, o tom, že Kristova církev, to jsou lidé, nikoliv budovy nebo nějaká organizace. Minulý týden jsme mluvili o tom, proč je pro věřící důležitá církev, k čemu ji potřebujeme.

Osnova kázání