Královské kněžstvo

...a učinil z nás královské kněžstvo

Dnes si zopakujeme biblické skutečnosti, které bychom již měli dobře znát. Bude to praktické vyučování Písma. Vnořme se tedy do úvodního textu, který si blíže rozebereme. Bůh podmíněně slíbil svému vyvolenému lidu; jak se na první pohled zdá z hlediska Starého zákona, tělesným potomkům Jákoba, přejmenovaného na Izrael kněžství...

Text kázání

Královské kněžstvo

I. Úvodní text

Milí bratři a sestry v Kristu.

Dnes si zopakujeme biblické skutečnosti, které všichni už dobře známe. Bude to praktické vyučování Písma. Vnořme se tedy do základního textu, který si blíže rozebereme. Bůh podmínečně slíbil svému vyvolenému lidu; v tomto textu, jak se na první pohled zdá z hlediska Starého zákona, tj. tělesným potomkům Jákoba, přejmenovaného na Izrael toto:

Věčný kněz podle melchisedechova řádu

Kristus je prostředníkem nové smlouvy

Abychom pochopili celou problematiku Melchisedecha, musíme nejprve pochopit širší souvislosti, především vztah a rozdíl mezi starou, mojžíšskou, tj. sínajskou smlouvou a novou, Kristovou, tj. sijónskou smlouvou; rozdíl mezi Hagarou a Sárou; rozdíl mezi starým Božím lidem tj. etnickým Izraelem a novým Božím lidem tj. církví v níž etnický původ nerozhoduje.

Text kázání

Osnova kázání

Společenství Kristovy církve

Co je to církev a proč je tady?

Církev je nevěstou Ježíše Krista. Už z tohoto popisu vyplývá mnoho o funkci církve i o její kráse. Ale musíme jít ještě dál - musíme si klást otázku, jak má církev fungovat, jak to v církvi vypadá a především praktickou otázkou: Jaké místo a jakou službu mám v církvi já?

Pronásledovaná církev v Egyptě

Hlas mučedníků

Bratr Šimon s námi sdílel svědectví o tom, jak v populární destinaci českých turistů, v Egyptě, stále více narůstá cílené a systematické pronásledování křesťanů muslimskou většinou. Arabské jaro se mění v krvavý džihád.

Církev V. - Jednota církve - J 17,20-26

Jednota Božího lidu je největším svědectvím o Kristu

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 30. ledna 2011

Znovu se dnes setkáváme nad Božím slovem a dnes naposledy společně otevíráme Janovo evangelium 17. kap. Naposledy se dnes budeme soustředit na téma církve, o němž mluvíme od začátku tohoto roku. Příští neděli se vrátíme zase do Lukášova evangelia a myslím, že ho již brzy dokončíme. Už jsme prošli skoro celou kapitolu J 17 a před námi je několik posledních veršů. Ukazovali jsme si naprosto zásadní věci, které se týkají Kristovy církve. Viděli jsme, co je smyslem existence církve – že to je Boží sláva, která musí být vždy na prvním místě – ať již mluvíme o učení nebo o jednání, praktické aktivity církve, ale i jednotlivých křesťanů. Bůh musí být vždy oslaven. On je Bůh. Jemu patří všechna sláva.

Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha (J 17,1-5)

Život věčný je tom, že budou poznávat jediného Boha

Podívejme se na tři věci z našeho textu, které ukazují na smysl existence církve: tím nejvyšším je a vždy bude oslava Boha. A jsou zde ještě dvě další věci, které v církvi slouží k tomu, aby Bůh byl oslaven - je to věčný život, který je v Kristu Ježíši a Jeho dokonané dílo.

Text kázání