Falešné představy o Kristu vedou do záhuby (J 7,14-30) Jan Suchý Janovo evangelium J 7,14-30 - osnova.pdf 2017
Odpouštějte si navzájem (Ef 4,30-32) Jaroslav Kernal Efezským Ef4-30-32-osnova.pdf 2017
Povzbuzení k zápasu (1Pt 5,12-14) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt 5_12_14_osnova.pdf 2017
Kristova cesta na svátky stánků (J 7,1-13) Jan Suchý Janovo evangelium J7-1-13-osnova.pdf 2017
V boji proti mocnostem (1Pt 5,8-11) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt 5_8-11_osnova1.pdf 2017
Křest (Mt 28,19-20) Pavel Steiger Matoušovo evangelium Křest - osnova.pdf 2017
Slova věčného života (J 6,60-71) Jan Suchý Janovo evangelium J 6,60-71 - osnova.pdf 2017
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Pavel Borovanský 1. Petrův 1 Pt 5, 5-7osn.pdf 2017
Kristus - chléb z nebe (J 6,22-59) Jan Suchý Janovo evangelium J 6,22-59 - osnova.pdf 2017
Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium J6-1-21-osnova.pdf 2017
Starší je pokorný služebník! (1 Pt 5,1-4) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt5-1-4-osnova.pdf 2017
Ježíš probouzí k životu (J 5,19-47) Jan Suchý Janovo evangelium J5-19-47-osnova.pdf 2017
Vychovávající Boží milost (Tt 2,12) Jaroslav Kernal Titovi Tt2-12-osnova.pdf 2017
Kvůli Kristu, nebo proti Kristu! (1Pt 4,14-19) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt4-15-19-osnova.pdf 2017
Lékař, který uzdravuje beznadějné případy (J 4,43-5,18) Jan Suchý Janovo evangelium J4-43-5-18-osnova.pdf 2017
Toto je opravdu spasitel světa (J 4,1-42) Jan Suchý Janovo evangelium J4-1-42-osnova.pdf 2017
Výheň zkoušky (1Pt 4,12-14) Pavel Borovanský 1. Petrův 1 Pt 4, 12-14osn.pdf 2017
Čtyři důsledky vzkříšení (Zj 1,17-18) Pavel Borovanský Zjevení Zj1-17-18-osnova.pdf 2017
Nové přikázání vám dávám… (Ef 4,28-30) Jaroslav Kernal Efezským Ef4-28-30-osnova.pdf 2017
Radost Božího služebníka (J 3,22-36) Jan Suchý Janovo evangelium J3-22-36-osnova.pdf 2017
Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt4-11-osnova.pdf 2017
Musíte se znovu narodit (J 3,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium J3-1-21-osnova.pdf 2017
Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14) Pavel Steiger Matoušovo evangelium Mt22-1-14- osnova.pdf 2017
Nedávejte místa ďáblu (Ef 4,25-27) Jaroslav Kernal Efezským Ef4-25-27-osnova.pdf 2017
Ježíš ti dává znamení (J 2,1-25) Jan Suchý Janovo evangelium J2-1-25-osnova.pdf 2017
Láska je mocnější než hřích! (1Pt 4,7-10) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt 4,7_10_osnova.pdf 2017
Nalezli jsme Ježíše! (J 1,19-51) Jan Suchý Janovo evangelium J1-19-51-osnova.pdf 2017
Božská garderoba (Ef 4,20-24) Jaroslav Kernal Efezským Ef4-22-24-osnova.pdf 2017
Bůh se dává poznat (J 1,1-18) Jan Suchý Janovo evangelium J 1,1-18- osnova.pdf 2017
Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt4-7-osnova.pdf 2017
Cesta za nadějí (Mt 2,1-12) Jan Suchý Matoušovo evangelium Mt 2_1_12 - osnova.pdf 2016
Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6) Pavel Borovanský 1. Petrův 1pt4-3-6-osnova.pdf 2016
Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2) Jaroslav Kernal 1. Timoteovi 1tm2-1-2-osnova-ul.pdf 2016
Královské kněžstvo Pavel Steiger 1. Petrův kralovske_knezstvo_osnova_ul.pdf 2016
Nežijte jako pohané! (Ef 4,17-20) Jaroslav Kernal Efezským ef4-17-20-osnova.pdf 2016
Nebuďte oddáni lidským vášním (1Pt 4,1-4) Pavel Borovanský 1. Petrův 1pt4-1-4-osnova.pdf 2016
Z něho roste celé tělo (Ef 4,14-16) Jaroslav Kernal Efezským ef4-14-16-osnova.pdf 2016
Pětinásobné ujištění spravedlnosti! (1Pt 3,17-22) Pavel Borovanský 1. Petrův 1pt3-17-22-osnova.pdf 2016
Pro co žiješ? (3J 1-15) Jan Suchý 3. Janův 3j1-15-osnova.pdf 2016
Dospělost v Kristu (Ef 4,13-14) Jaroslav Kernal Efezským ef4-13-14-osnova.pdf 2016
Žijte v pravdě! (2J 1-13) Jan Suchý 2. Janův 2j1-13-osnova.pdf 2016
Buďte vždy připraveni vydat svědectví o Kristu (1Pt 3,14-17) Pavel Borovanský 1. Petrův 1pt3-14-17-osnova.pdf 2016
… k budování Kristova těla (Ef 4,12) Jaroslav Kernal Efezským ef-4-12-osnova.pdf 2016
Povolaní, milovaní, zachovaní (Ju 1) Jan Prorok Judův ju1-osnova.pdf 2016
Buďte svobodní (1J 5,18-21) Jan Suchý 1. Janův 1j5-18-21-osnova.pdf 2016
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět... (1Pt 3,13-15) Pavel Borovanský 1. Petrův 1pt3-13-15-osnova.pdf 2016
A toto jsou jeho dary… (Ef 4,11) Jaroslav Kernal Efezským ef4-11-osnova.pdf 2016
Zachraň život! (1J 5,16-17) Jan Suchý 1. Janův 1j5-16-17-osnova.pdf 2016
Křesťanova výsada (1J 5,13-15) Jan Suchý 1. Janův 1j5-13-15-osnova.pdf 2016
Spravedlnost vyšší farizejů a zákoníků! (1Pt 3,10-12) Pavel Borovanský 1. Petrův 1pt3-10-12-osnova_0.pdf 2016