Boží umělecké dílo II. (Ef 2,11-22) Jaroslav Kernal Efezským ef2-11-22-osnova.pdf 2014
Boží umělecké dílo (Ef 2,10) Jaroslav Kernal Efezským ef2-10-osnova.pdf 2014
Sola Fide – Jedině vírou (Ef 2,8-9) Jaroslav Kernal Efezským ef2-8-9-osnova.pdf 2014
Sola gratia - Jedině milostí (Ef 2,8-10) Jaroslav Kernal Efezským ef2-8-10-osnova.pdf 2014
Důkaz pro nadcházející věky (Ef 2,7) Jaroslav Kernal Efezským ef2-7-osnova.pdf 2014
Sjednoceni s Kristem (Ef 2,5-6) Jaroslav Kernal Efezským ef2-5-6-osnova.pdf 2014
Ale Bůh… II. (Ef 2,4) Jaroslav Kernal Efezským ef2-4-ii-osnova.pdf 2014
Ale Bůh... I. (Ef 2,4) Jaroslav Kernal Efezským ef2-4-osnova.pdf 2014
Zoufalý stav přirozeného člověka III. (Ef 2,3) Jaroslav Kernal Efezským ef2-3-osnova.pdf 2014
Zoufalý stav přirozeného člověka II. (Ef 2,2) Jaroslav Kernal Efezským ef2-2-osnova.pdf 2014
Zoufalý stav přirozeného člověka I. (Ef 2,1) Jaroslav Kernal Efezským ef2-1-osnova.pdf 2014
Církev – Plnost Kristova (Ef 1,23) Jaroslav Kernal Efezským ef1-23-osnova.pdf 2014
Kristus – hlava nade vším – Ef 1,22 Jaroslav Kernal Efezským ef1-22-osnova.pdf 2014
Ke komu se modlíš? (Ef 1,17) Jaroslav Kernal Efezským ef1-17-iii-osnova.pdf 2014
Otec slávy (Ef 1,17) Jaroslav Kernal Efezským ef1-17-osnova.pdf 2014
Hle, Beránek Boží! – J 1,29 Jaroslav Kernal Janovo evangelium jan1-29-osnova.pdf 2014
Obsah i cíl modliteb – poznání Boha – Ef 1,17 Jaroslav Kernal Efezským ef-1-17-osnova.pdf 2014
Vděčná přímluva – Ef 1,16 Jaroslav Kernal Efezským ef1-16-osnova.pdf 2014
Víra a láska – Ef 1,15 Jaroslav Kernal Efezským ef1-15-osnova_0.pdf 2014
Modlitba, která oslavuje Boha – Ef 1,15 Jaroslav Kernal Efezským ef1-15-osnova.pdf 2014
Závdavek dědictví – Ef 1,14 Jaroslav Kernal Efezským ef1-14-osnova.pdf 2014
Zapečetěni zaslíbeným Závdavkem – Ef 1,13-14 Jaroslav Kernal Efezským ef1-13-14-osnova.pdf 2014
Slovo a Duch - Ef 1,13 Jaroslav Kernal Efezským ef1-13-osnova.pdf 2014
...abychom byli chválou Jeho slávy - Ef 1,12 Jaroslav Kernal Efezským ef1-12-osnova.pdf 2014
Předurčeni k dědictví – Ef 1,11 Jaroslav Kernal Efezským ef1-11-osnova.pdf 2014
Jednota v Kristu – Ef 1,10 Jaroslav Kernal Efezským ef1-10-osnova.pdf 2014
Hledání Boží vůle? – Ef 1,9 Jaroslav Kernal Efezským ef1-9-osnova.pdf 2014
Vykoupeni krví – Ef 1,7 Jaroslav Kernal Efezským ef-1-7-ii-osnova.pdf 2013
V Něm máme vykoupení – Ef 1,7 Jaroslav Kernal Efezským Ef-1-7-I-osnova.pdf 2013
Adoptováni ke chvále – Ef 1,5-6 Jaroslav Kernal Efezským ef1-5-6-osnova.pdf 2013
Předurčeni k adopci – Ef 1,5 Jaroslav Kernal Efezským ef1-5-osnova.pdf 2013
Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4 Jaroslav Kernal Efezským ef1-4-osnova.pdf 2013
Napsáno na obalu Bible – Ef 1,3-4 Jaroslav Kernal Efezským ef1-3-4-osnova.pdf 2013
Prostředí křesťanského života – Ef 1,2 Jaroslav Kernal Efezským ef1-2-osnova.pdf 2013
Svatým věřícím v Kristu – Ef 1,1 Jaroslav Kernal Efezským ef1-1-osnova.pdf 2013
Charakteristika "efezského" křesťana - Sk 20,32-38 Jaroslav Kernal Skutky sk20-20-38-osnova.pdf 2013
Charakteristiky církve v Efezu - Sk 20,17-31 Jaroslav Kernal Skutky sk20-17-31-osnova.pdf 2013
Efezské modlářství – Sk 19,23-20,1 Jaroslav Kernal Skutky sk19-23-20-1-osnova.pdf 2013
Nadpřirozené Boží dílo - Sk 19,11-22 Jaroslav Kernal Skutky sk19-11-22-osnova.pdf 2013
Přijali jste Ducha svatého? - Sk 19,1-10 Jaroslav Kernal Skutky sk19-1-10-osnova.pdf 2013
Spolupracovníci na díle Kristově – Sk 18,1-28 Jaroslav Kernal Skutky sk18-1-28-ef-osnova.pdf 2013
Nové stvoření (2 K 5,17) Jaroslav Kernal 2. Korintským 2k5-17-osnova.pdf 2013
Zakotvení v Kristu (Ko 1-4) Jaroslav Kernal Koloským ko1-4-osnova.pdf 2013
Radost v Kristu (Fp 1-4) Jaroslav Kernal Filipským 00_fp_1-4_-_osnova.pdf 2013
Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal Janovo evangelium j1-9-14-osnova.pdf 2012
Kristovo narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal Izajáš 2011-Narozeni-z-panny-osnova.pdf 2011
Nejsme bezprizorní na cestě do slávy (2Pt 1,2-4) Pavel Borovanský 2. Petrův 2011
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským 02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011
Církev V. - Jednota církve - J 17,20-26 Jaroslav Kernal Církev J17-20-26-Cirkev-V-osnova.pdf 2011
Církev I - Nejvyšší cíl: Oslava Boha (J 17,1-5) Jaroslav Kernal Janovo evangelium J17-01-05-Cirkev-I-osnova.pdf 2011