Na Boha čekej

Verze pro tiskVytvořit PDF
  • Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky. Ž 131,1-3

Samuel pomazal Davida králem nad Izraelem, ale vládl Saul, jenž byl pomazaný Hospodinův. A Davidova pokora byla vždy taková, že se nikdy proti Saulovi nepostavil. Raději nechal lidi, aby si mysleli, že je blázen (když přišel k Týrskému králi), nebo zbabělec (když před Saulem stále prchal), a dokonce, když měl Saula na dosah ruky a jeho věrní mu říkali, že mu ho Hospodin vydal, David byl tak blízko Božímu srdci, že mohl říci – nevztáhnu ruku na Hospodinova pomazaného. Neměl domýšlivé srdce, ani povýšený pohled.

Nehnal se za velkými věcmi. Tady je velmi důležité a velmi duchovní slovo – NEMUSÍM. Rozumějte mi dobře – Písmo nám říká, co je naší povinností. A to, co Bůh ve svém slově říká, že je naší povinností, opravdu naší povinností JE. Ale kolikrát za námi přicházejí lidé a říkají – toto bys měl udělat, na tomto místě bys měl sloužit,… Nemusím. A ještě častěji my sami říkáme sami sobě – toto by ukázalo lidem (možná i Bohu), že na to mám, že jsem opravdu ten duchovní člověk, opravdu bych měl toto udělat, do této služby vstoupit,… Nemusím! Neženu se za velkými věcmi. David dobře věděl to, co je to věrnost. Proto budu věrný právě na tom místě, kam mě Pán postavil, a nepoženu se za velkými věcmi.

Chovám se klidně a tiše – důvěřuji Pánu. Tomu Pánu, který mě zve – pojďte ke mně a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokojného srdce. … jako odstavené dítě u své matky … Jako dítě, které se najedlo a pokojně spočívá v náručí své matky. Klidné, tiché, přitisknuté s důvěrou a s pocitem bezpečí v tak důvěrně známém prostředí.

Právě z tohoto tichého obecenství s Bohem vyrůstá Davidův příkaz pro Izrael:

Čekej Izraeli na Hospodina nyní i navěky. To není doporučení ani nabídka – to je rozkaz. Čekej! Jenom tam, kde není žádná pýcha, kde není žádná sebestřednost, jenom tam, kde je tiché obecenství s Pánem, má tento příkaz smysl.

Jenom duše, která tiše důvěřuje Pánu, na něj může čekat. A jen tam, kde je tato tichá důvěra, nemusíme plnit přání lidí, ale máme vynikající příležitost nechat se formovat samotným Pánem. Na Boha čekej nyní i navěky – je to rozkaz je to zároveň požehnání pro nás. Na Boha čekej v tiché důvěře a obecenství s ním.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer