Slovo Páně se rozeznělo

Verze pro tiskVytvořit PDF
  • Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. (1. Tesalonickým 1:8)

Apoštol Pavel napsal tato slova chvály církvi v Tesalonice. Celé tehdejší Řecko vědělo o víře tamních křesťanů. Stačilo zmínit tesalonické a lidé už věděli, „která bije“. Je to jedno z nejkrásnějších svědectví o církvi v celém Novém zákoně. Toto svědectví je pro nás v naší zemi o to úžasnější, že jedno z prvních křesťanských hnutí se k nám dostalo právě z tesalonické církve. Soluňští (tesaloničtí) bratři Cyril a Metoděj přinesli evangelium pohanským Slovanům žijícím na našem území. Přeložili Boží Slovo do jazyka, kterému tito lidé rozuměli a vytrvale ho se vším napomínáním učili a přiváděli lidi k víře v živého, vzkříšeného Ježíše Krista.

Boží Slovo hrálo stále prim v tesalonické církvi. Tesalonickým Pavel napsal, že přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého (1:6) a přijali ho jako Slovo Boží, jímž skutečně také jest (1Te 2:13). Pavel tehdy napsal: „Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.“ – Ano, tesaloničtí byli natolik proměněni mocí Božího Slova, že o jejich víře se vědělo všude.

Se stejnou mocí – se stejným Slovem – přišli Cyril a Metoděj do naší země. A Boží Slovo zde přineslo stejné ovoce jako v životech věřících v Tesalonice. Je to pro nás veliká výzva – jak se stavíme k Božímu Slovu? Přijímáme ho jako Slovo Boží? Vždyť jím skutečně je!

Přistupme k Bibli jako k Božímu Slovu a z Boží milosti znovu zakusíme zázrak tesalonické církve – Boží Slovo v nás projeví svou moc a evangelium se rozezní do širokého a dalekého okolí. Stalo se to již několikrát v našich dějinách a pokaždé můžeme sledovat tento jediný základ – ať již šlo o Cyrila s Metodějem, nebo o Jana Husa, či jeho předchůdce nebo pokračovatele, ať již šlo o starou Jednotu bratrskou nebo obnovenou jednotu Moravských bratří, kteří roznesli Boží Slovo do nejvzdálenějších koutů světa – pokaždé zde nacházíme jeden spojující prvek – Boží Slovo.

  • Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. Žalmy 119:97

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer